กอมฟลีนา

กล้ามเนื้ออ่อนแรง สัญญาณเปลี่ยนแปลงของปัญหาร่างกาย

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

           กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ Amyotrophic Lateral Sclerosis โรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ และการทำงานของระบบประสาท อาการจะค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่จะค่อย ๆ รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในบางรายอาจทำให้เสียชีวิตได้ บางครั้งผู้ป่วยกว่าจะรู้ตัว ก็มักมีอาการส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

           สามารถเกิดขึ้นได้กับกล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เริ่มจากที่บริเวณมือ แขน เท้า จนค่อยๆแพร่ขยายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาการที่พบอย่างชัดเจน

1. กล้ามเนื้อบริเวณแขน และขาจะไม่ค่อยมีแรง การกำมือไม่ได้ บางรายเป็นเพียงข้างใดข้างหนึ่ง แต่บางรายอาจเป็นทั้งสองข้าง แขนจะเริ่มลีบลง แล้วจะค่อย ๆ ลุกลามไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของบริเวณร่างกาย

2. มีอาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย กล้ามเนื้อจะค่อย ๆ อ่อนแรงลง เกิดอาการกระตุกบ่อย ๆ บริเวณแขน ไหล่ ขา และที่บริเวณลิ้นมีอาการแข็งเกร็ง รุนแรงจนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลย สำหรับบางราย อาจพบอาการหนักจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง

3. การทำงานของกระบังลมไม่ดี หายใจได้ไม่ค่อยลสะดวก การทำงานของเซลล์ประสาทลดลง เสื่อมหน้าที่จนไม่สามารถส่งคำสั่งที่อยู่ในสมองและบริเวณไขสันหลังให้ไปทำงานยังอวัยวะอื่น ๆ ได้

           การปกป้องร่างกายให้ไกลจากอาการเรื้อรังต่างๆ ด้วยการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เลือกอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มเติมการทำงานของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วย คอลลาเซซามี่ 

พร้อมสร้างสุขภาพดีให้ทุกวัน

ป้องกันความรุนแรง

จากสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของปัญหาร่างกาย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง :  เอมอร ตรีภิญโญยศ. (2551). 100 เมนูเสี่ยงโรคร้าย ที่คุณควรระวัง. กรุงเทพฯ : แซทโฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart