กอมฟลีนา

จิตใจแจ่มใส ช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

                 “ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ถ้อยคำนี้ก็ยังคงเป็นความจริงที่ถูกต้องเสมอ สำหรับในทุก ๆ ความสำคัญ เริ่มต้นทุกวันด้วยจิตใจที่แจ่มใส พร้อมนำพาร่างกายให้ผ่านพ้นต่ออุปสรรค ลองเปลี่ยนความคิดให้เป็นในลักษณะของเชิงบวก

                  จิตใจ คือ สิ่งที่มีความสามารถในการควบคุมสั่งให้ร่างกาย และสมอง ดำเนินไปหรือเป็นไปในสิ่งที่ต้องการได้เสมอ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้สถานการณ์ท่ามกลางของความเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญอยู่

                  นั้นคือ แม้ว่า ร่างกายเจ็บป่วย มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง แต่ถ้าป่วยแต่เพียงกายเท่านั้น ส่วนใจไม่เจ็บป่วย ก็ยังสามารถผลักดันให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ ลองเลือกมองสิ่งๆ ต่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัว ให้มีความสุข

                 สร้างตนเองให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งต่อการมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง พร้อมเติมพลังสมองด้วยร้อยยิ้มให้กับตนเอง ทุกๆ เช้าของการเริ่มต้นวันใหม่ ….. ลองส่องมองไปที่กระจกบานตรงหน้า …. พร้อมๆ กับส่งรอยยิ้มหวานๆ ให้กับตนเองในทุกวัน

                 สร้างสุขภาพทางอารมณ์ในตอนเช้าให้สดชื่น ตื่นนอนมาด้วยความสุข เชื่อเถอะในโลกใบนี้อีกมากมาย ที่มีผู้คนต้องเผชิญปัญหาหนักๆ  เฉกเช่นเดียวกับเรา

สร้างจิตใจให้มีความสุข

ทุกๆ วัน เริ่มต้นด้วยความคิดที่พร้อมสานต่อ เพื่อการมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์สมวัย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ยุทธนา ภาระนันท์ (2554). อะไรๆก็บวกได้ ด้วยพลังสมองยิ้ม. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart