กอมฟลีนา

ดูแลอาการโรคหัวใจ ห่วงใยคนสำคัญ ด้วย น้ำมันรำข้าว Gomphrena

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

ดูแลอาการโรคหัวใจ ห่วงใยคนสำคัญ ด้วย น้ำมันรำข้าว Gomphrena

                       การทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด อาการที่ปรากฏให้เห็นก็มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งสามารถพบสภาวะความผิดปกติทางหัวใจในวัยของผู้สูงอายุ มากเป็นอันดับต้น ๆ

อาการโรคหัวใจในผู้สูงอายุที่พบมาก

  • โรคหัวใจหลอดเลือดอุดตัน อาการที่พบ คือ แน่น เจ็บ บริเวณหน้าอก ส่วนลำคอ แขน อ่อนแรง มีสภาวะเหนื่อยและอ่อนเพลียง่ายๆ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นหมดสติ
  • โรคหัวใจล้มเหลว หรือโรคหัวใจวายเฉียบพลัน อาการที่พบ คือ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ เกิดสภาวะอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายขาดออกซิเจนสำหรับไปหล่อเลี้ยง และหัวใจรับเลือดที่จะไหลเวียนเพื่อกลับเข้าสู่หัวใจไม่ได้  ทำให้รู้สึกหอบเหนื่อยมาก ๆ หน้ามืด มือและเท้าบวม ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด

                         การดูแลสุขภาพโรคหัวใจในผู้สูงอายุ ต้องคอยหมั่นเอาใจใส่ ให้ความห่วงใย เนื่องจาก เป็นวัยที่มีความสำคัญ สามารถเกิดความเสี่ยงสภาวะทางหัวใจผิดปกติได้อย่างง่ายๆ เพื่อเป็นการยับยั้งอาการให้บรรเทาและป้องกันการเกิดสภาวะโรคทางหัวใจในระดับที่มีความรุนแรง เลือกผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุบุคคลสำคัญ ได้รับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์ในทุกๆ วัน ด้วย น้ำมันรำข้าว Gomphrena ที่มีผลวิจัยรองรับมีสารต้านการเกิดสภาวะหลอดเลือดอุดตันในหัวใจ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ภัทราพร จงพิพัฒน์ณิชย์. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด กระทรวงสาธารณสุข :แนวทางผลปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน: พุทธชินราชเวชสาร, 2556.

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart