กอมฟลีนา

ปรับระดับคอเลสเตอรอลลดลง สร้างความคงที่ด้วยไขมันชนิดดี  กอมฟลีนาน้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

ปรับระดับคอเลสเตอรอลลดลง สร้างความคงที่ด้วยไขมันชนิดดี  กอมฟลีนาน้ำมันรำข้าว

                 High Cholesterol คือ ระดับสภาวะที่ปริมาณคอเลสเตอรอล ในกระแสเลือดสูง จนอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อระบบอวัยวะในการทำงาน เป็นความผิดปกติของระบบหัวใจ ระบบการหลอดเลือด หรือสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ กลุ่มโรคร้ายแรงที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในทันที

                   การต้องการดูแลสุขภาพให้ระดับของคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลง ปัจจัยที่สำคัญ คือ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของรับประทานอาหาร ต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทติดมัน อาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ของทอด ขนมกรุบกรอบ

                  อีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญ คือ การมีตัวช่วยเสริมที่ดี กอมฟลีนาน้ำมันรำข้าว อาหารเสริมที่ช่วยควบคุมและช่วยลดระดับปริมาณคอเลสเตอรอล ให้อยู่ในเกณฑ์คงที่และลดลงตามลำดับ โดยการสร้างไขมันชนิดดี High Density Lipoprotein (HDL) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว และยังเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ไม่อันตรายต่อสุขภาพ สามารถช่วยลดสภาวะอาการเสี่ยงที่จะเกิดโรคและเกิดความผิดปกติต่อระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด และระบบไหลเวียนโลหิต

                  น้ำมันรำข้าว คือ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญให้คุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารไขมันชนิดดี จึงเป็นส่วนช่วยให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ระบบทำงานของอวัยวะในร่างกาย ตลอดจนยับยั้งการเกิดโรคที่รุนแรงที่มีอันตรายถึงชีวิตได้

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ อรนุช สมสีมี และ ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช กลไกการลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดโดยสเตียรอลและสตานอลเอสเทอร์จากพืช Burapha Sci. J. 18 (2013) 1 : 202-209

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart