กอมฟลีนา

ปัญหาของดวงตา ภัยเงียบที่มากับโควิด 19

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

             การติดเชื้อ COVID-19 หากพบว่า ตาแดง หรือเยื่อบุตาอักเสบ เป็นอีกอาการที่เกิดขึ้นได้ เมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ การไอ การจาม จะมีเชื้อโรคกระจายมาที่เยื่อบุตา ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 นั้น จึงจำเป็นต้องดูแลดวงตาให้ถูกวิธีในช่วงนี้ด้วย

              ไม่ควรใช้มือสัมผัสโดนตา มือที่ไม่สะอาด และมีเชื้อโรคปนเปื้อน จะก่อให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบ ต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เวลาไอหรือจามต้องปิดปาก ไม่จับหน้า แตะโดนตา เชื้อไวรัสสามารถติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ทางปาก และทางตาได้ สภาวะเยื่อบุตาอักเสบหรืออาการตาแดงเป็นอาการหนึ่งของ COVID-19 ที่พบได้น้อย แม้ว่าอาการโรคทางตาอาจจะไม่รุนแรง แต่ถ้าหากมีอาการทางเดินหายใจร่วมด้วย จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 ได้

                เรื่องน่าระวังของปัญหาโรคตา การใส่แว่นสายตาแบบปกติ ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้ซึ่งการใส่แต่เฉพาะแว่นตาการป้องกันยังไม่มีประสิทธิภาพ ควรมีเครื่องป้องกันอื่นๆร่วมด้วย

             เลือก กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการบำรุงสายตา ปกป้องดวงตาที่รัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับดวงตาทั้ง 2 ข้าง ให้สารอาหารที่ตรงกับคุณค่ากับทางโภชนาการของดวงตา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะความผิดปกติ ภัยเงียบจากเชื้อไวรัสโควิค19

ดวงตาที่มีปัญหา

หมั่นดูแลรักษา

ป้องกันภัยเงียบที่อาจมากับเชื้อ COVID-19

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : เพชรนอ้ย สิงห์ช่างชัย. (2549). วิจัยทางการพยาบาล: หลักการและกระบวนการ. สงขลา:เทมการพิมพ์

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : https://www.bangkokhospital.com/content/protect-your-eyes-away-from-covid-19  สืบค้นวันที่ 1/11/64 : 16.09

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart