กอมฟลีนา

ป้องกันดวงตาแห้งจากการใส่คอนแทคเลนส์ บอกลาน้ำตาเทียม ด้วย Gomphrena Astaxanthin Plus

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Gomphrena Astaxanthin Plus ป้องกันดวงตาแห้ง และอาการที่เป็นอันตรายจากการใส่คอนแทคเลนส์ การใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้คอนแทคลนส์ไม่ถูกวิธี รวมไปถึงความสะอาดของคอนแทคเลนส์ที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดอาการผิดปกติ ถึงขั้นต้องผ่าตัด หรือสูญเสียการมองเห็นไปอย่างถาวรได้

Gomphrena Astaxanthin Plus มีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยป้องกันอาการทางสายตาที่เป็นอันตรายจากการใส่คอนแทคเลนส์จากการมีดวงตาแห้งมากผิดปกติจนต้องคอยหยดน้ำตาเทียมบ่อย ๆ ตาแดง ระคายเคือง ขี้ตาเหนียว มีเศษโปรตีนเกาะที่ตาและคอนแทคเลนส์ อาการนี้เป็นสัญญาณของการอักเสบของกระจกตา และเยื่อบุตา ทำให้เห็นภาพมัว

อาจพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ดวงตาไม่สู้แสง มีภาวะหนังตาตกร่วมด้วยเกิดจุดเล็ก ๆ ที่ตาดำเป็นอาการจากเยื่อบุผิวกระจกตาอักเสบ ที่เกิดจากบาดแผล หรืออาการช้ำของเยื่อตาในขณะที่ตาแห้งมีอาการแพ้ หรือขาดออกซิเจนจากการใส่คอนแทคเลนส์นาน ๆ หรือคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

เลือกอาหารเสริมด้วย กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส” ปกป้องดวงตา ช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้นแบบค่อย ๆ เป็นค่อยไป ลดอาการดวงตาแห้ง สามารถยืดอายุการใช้งานตามวัยให้คงอยู่คู่กับร่างกายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสต้าแซนธิน พลัส

 Gomphrena Astaxanthin Plus ถนอมสายตาจากการใส่คอนแทคเลนส์

ดูแลรักษาดวงตาที่มีค่าของเรา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart