กอมฟลีนา

ป้องกันปัญหาสายตา ผู้สูงอายุเลือก Gomphrena Astaxanthin Plus

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

                เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพทางสายตาบกพร่องจะเริ่มมีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณภาพของการมองเห็นได้น้อยลง เนื่องจาก เสื่อมสภาพตามอายุ ส่งผลต่อเลนส์แก้วตาขาดความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อของดวงตาทำงานได้ช้าลง การโฟกัสภาพไม่ดีเฉกเช่นในวัยหนุ่มสาว

                ปัญหาจุดรับภาพเสื่อมตามวัย  มักพบมากบริเวณกลางจอประสาทของลูกตา ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีสภาวะการมองเห็นภาพในลักษณะที่บิดเบี้ยว โฟกัสภาพที่เห็นได้ไม่ชัดเจน การมองเห็นค่อย ๆ แย่ลงไปเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบที่อาจจะร้ายแรงถึงขั้น อาการจอประสาทตาเสื่อม และสูญเสียการมองเห็นไปเลย กลายเป็นลักษณะของอาการตาบอด

                ปัญหาเบาหวานขึ้นตา เป็นความผิดปกติที่สามารถเกิดจากโรคเบาหวาน ต้นเหตุที่พบมาก ๆ เกิดจากการที่น้ำตาลในเลือดมีปริมาณค่าสูง ทำให้การทำงานของหลอดเลือดและระบบประสาทเสื่อมลง ผลกระทบที่รุนแรงมาก ๆ คือ ชั้นจอประสาทในลูกตาเกิดความเสื่อมขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าทิ้งไว้นานไม่ได้รับการดูแล หรือรักษาจะทำให้ดวงตาพล่ามัว มองภาพทั้งเวลากลางวันและกลางคืนไม่ค่อยเห็น และตาเริ่มบอดสนิทได้ในที่สุด

             อาหารเสริม Gomphrena Astaxanthin Plus ช่วยชะลอความเสื่อม ผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างการดูแลสุขภาพของดวงตา เริ่มต้นป้องกันปัญหาทางสายตาที่รักในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้เนิ่นนานไปเรื่อย ๆ และกลายเป็นอาการของโรคทางสายตาที่เรื้อรังจนยากแก่การแก้ไขและไม่สามารถดูแลรักษาได้อีกต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : สุทธิชัยจิตะพันธ์กุล. (2549). เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. ใน วิทยาศรีดามา (บรรณาธิการ), ตาราอายุรศาสตร์1 (หน้า 279-294).กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart