กอมฟลีนา

ป้องกันโรคเบาหวาน มาลดน้ำตาลในเลือด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

ป้องกันโรคเบาหวาน มาลดน้ำตาลในเลือด

                       สภาวะการขาดฮอร์โมน “อินซูลิน” คือ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจาก เมื่ออินซูลินในตับอ่อนทำงานลดลง ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดี ทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลที่มีอยู่ในเลือดออกมาใช้ได้ตามปกติ คือ สาเหตุที่สำคัญของการเป็นโรคเบาหวาน

                       “โรคเบาหวาน” สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโรคทางพันธุกรรม แต่หลักสำคัญไม่แพ้กัน คือ เรื่องของการรับประทานอาหารประเภทน้ำตาล แป้ง ขนมหวาน ๆ อาหารแปรรูป และอาหารที่มีไขมัน ในปริมาณที่มาก ๆ เกินความจำเป็นของร่างกาย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน โรคอ้วน เพราะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวมากเกินไป ทำให้ไปยับยั้งการทำงานของอินซูลิน

วิธีการป้องกันโรคเบาหวาน

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้รสหวานมาก ๆ ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะ
  2. รับประทานข้าวและแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวมันปู ขนมปังโฮลวีต
  3. รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ที่มีกากใยเป็นประจำ และพยายามลดผลไม้ที่มีรสหวานจัด
  4. ออกกำลังกายให้เป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 5 วัน ครั้งละ 30 นาที
  5. รักษาและควบคุมระดับน้ำหนักตัวให้อยู่ในปริมาณที่คงที่ กับค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย)
  6. รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าว และมีสารอาหารในการลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดี ที่ก่อให้เกิด โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจ
  7. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  8. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ สุรา เบียร์ แอลกอฮอล์ และของหมักดอง

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ และพิสมัย จารุชวลิต, 2552. สุขศึกษากับโรคเบาหวาน.กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: เทพ หิมะทองคํา และคนอื่น ๆ. 2544. ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart