กอมฟลีนา

ผมดี คือ มีน้ำหนัก แต่ถ้ารักผมทุกวัน คือ Moli

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

รู้หรือไหม!!!!! เส้นผมมีวงจรชีวิต

  เส้นผมมีการเจริญเติบโต ประกอบด้วย

  1. ส่วนที่มีชีวิต ประกอบด้วย รากผม ต่อมใต้รากผม เซลล์เส้นผม
  2. ส่วนที่ไม่มีชีวิต คือ ส่วนที่เป็นผมหงอกพ้นจากหนังศีรษะขึ้นมา

            รากผมบนหนังศีรษะ (ทำให้เส้นผมการเจริญเติบโต) เส้นผมหลุดร่วง เพราะ รากผม และรากผมทำให้เกิดการหงอกใหม่ของเส้นผม

วงจรเติบโตเส้นผม

  • Anagen ระยะเจริญเติบโต

การเติบโตของเส้นผมนานประมาณ 2 – 7 ปี ต่อมที่อยู่ภายในรากผมทำหน้าที่สร้างเซลล์ กระตุ้นให้เส้นผมยาวเพิ่มเรื่อยๆ นี่คือช่วงชีวิตของเส้นผมที่ยาวนานที่สุด

  • Catagen ระยะหยุดเจริญเติบโต

เส้นผมหยุดการเจริญเติบโตหรือเติบโตช้า เป็นเวลาสั้นๆ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ต่อมของรากผมหดตัว ส่งผลให้เส้นผมหยุดการโต และค่อยๆขาดสารอาหารจนหลุดร่วงในที่สุด

  • Telogen ระยะหลุดร่วง

ระยะนี้เซลล์ไม่มีชีวิต ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เส้นผมจะเคลื่อนที่และเริ่มฝั่งตัวใกล้หนังศีรษะ เพื่อดันเส้นผมเก่าให้หลุดร่วง และจะเกิดเส้นผมที่งอกใหม่แทนเส้นผมเก่าที่หลุดร่วงไป

ขจัดปัญหาผมขาดหลุดร่วงมาก เส้นผมบาง ผมไม่มีน้ำหนัก เปราะหักง่าย…ด้วยการบำรุงลึกถึงต่อมรากผม…

ถ้ารักและห่วงใยผมทุกวัน เลือก Moli ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนรักผม

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : เสวก วีระเกียรติและสฤกพรรณ วิไลลกัษณ์. (2551). ต ารานรีเวชวิทยา.กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart