กอมฟลีนา

ผู้สูงอายุแข็งแรง คือ ชนะเส้นชัย ส่งความห่วงใยให้ Colla Sesame   

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

                    ผู้สูงอายุ คือ วัยที่ต้องได้รับการเข้าใจ ความใส่ใจ การดูแลและห่วงใยจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจที่ดี ทำให้ท่านรู้สึกมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตตามวัยที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและคงอยู่ให้ได้มากที่สุด

                    คอลลาเซซามี่ มีสารสกัดที่สำคัญจาก น้ำมันงา และคอลลาเจนไทป์ทู เพียงรับประทาน วันละ 1 ในเวลาเช้า หรือในเวลาก่อนนอน ประสบการณ์จากผู้สูงอายุผู้รับประทานจริงอย่างต่อเนื่อง สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้สูงอายุ ช่วยลดอาการความเจ็บป่วย และบรรเทาความเสื่อมจากสภาวะที่ร่างกายต้องเสื่อมตามกาลเวลาและตามวัย

                   เนื่องจาก ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายได้ใช้งานมานานจนถึงวัยที่เกิดความเสื่อมโทรมของร่างกายได้ง่าย ๆ ด้วยโรคกระดูกพรุน อาการเจ็บป่วยตามข้อต่อ ข้อเข่า และเอ็นต่าง ๆ บรรเทาอาการปวดตามกล้ามเนื้อ และตามแขน ตามขาของร่างกายได้ ช่วยเติมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อป้องกันเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และโรคระบาดร้ายแรง ต่าง ๆ ได้ สามารถทำให้อาการหนัก ๆ ช่วยทุเลาและบรรเทาปกป้องไม่ให้เกิดความรุนแรงถึงแก่ชีวิตและแก่ร่างกาย

เลือก Colla Sesameร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ที่คะนึงเรื่องความใส่ใจพร้อมส่งความห่วงใย

เสริมสร้างสุขภาพในวัยของผู้สูงอายุ

            ให้คงสภาพความแข็งแรงอย่างยั่งยืนลดอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ การมีสภาวะแห่งโรคที่มาเยือนลดลงในวัยของผู้สูงอายุ

เปรียบเสมือน ชัยชนะที่ถึงเส้นชัย ในวัยของผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ปณิตา ลิมปะวัฒนะ. (2553). ผู้สูงอายุกับโรคที่พบบ่อย. ขอนแก่น:โรงพิมพม์หาวิทยาลัยขอนแก่น.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart