กอมฟลีนา

ผู้สูงอายุ..เป็นแค่เรื่องตัวเลข

ผู้สูงอายุ..เป็นแค่เรื่องตัวเลข

มนุษย์ทุกคนมีวัฏจักรของสังขาร การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ แต่หากว่า สิ่งทุกคนทำได้ คือ การดูแลตนเองให้ดีที่สุด อย่างสมบูรณ์ที่สุด หลายประเทศในโลกมีนโนบายการเพิ่มจำนวนประชากรที่แตกต่างกัน ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากอยู่แล้วนั้น จะต้องควบคุมการให้กำเนิด และพัฒนาคุณภาพประชากรที่มีอยู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ในประเทศไทยนั้น เกิดจากการประมวลอัตราประชากรแต่ละช่วงวัย จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี มีมากถึง 9.4 ล้านคน จากจำนวนประชากรในประเทศทั้งหมด 64.5 ล้านคน คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.57 และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่า จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรทั้งหมด นั่นคือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

ทั้งรัฐบาลเองและปัจเจกชน คือ เราแต่ละคน แต่ละครอบครัวควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง รวมถึงการชะลอระยะเวลาการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้ช้าออกไปนั้น ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตนอย่างไร และผู้ที่อยู่รอบข้างผู้สูงอายุควรให้ความสนใจเน้นหนักในเรื่องใดบ้าง

1.การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพักอาศัยของผู้สูงอายุ

การมีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยความต้องพื้นฐานหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยไว้หลบแดดหลบฝนและพักผ่อน ในช่วงวัยของการเรียนและการทำงาน มนุษย์ยังอยู่ในสภาพของความแข็งแรงทางร่างกาย อดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงที่อายุมากขึ้น ความทนต่อสภาพแวดล้อมลดลง ฟังก์ชั่นการใใช้งานใช้สอยภายในบ้านที่ไม่เคยเป็นปัญหาเริ่มเป็นปัญหา ห้องน้ำที่มีธรณีสูงอาจทำให้สะดุดล้ม การเดินขึ้นบันไดเต็มไปด้วยความยากลำบาก ห้องครัวที่อยู่ไกลออกไปจากตัวบ้านเป็นความทดท้อที่จะต้องเดินออกไป เพื่อจัดหาอาหารรับประทานในแต่ละมื้อ ที่นอนต่ำติดพื้นไม่สามารถทำให้ลุกได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมของที่พักจึงจำเป็น เพื่อให้การดำเนินกิจวัตรในแต่ละวันของผู้สูงอายุมีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น การย้ายห้องนอนจากชั้นบนลงไปอยู่ชั้นล่าง เพื่อไม่ต้องขึ้นบันได หรือแม้แต่การจัดห้องนอนให้ไม่อยู่ไกลจากห้องน้ำ ทำให้สามารถ เดินไปเข้าห้องน้ำได้ทัน เนื่องจาก ผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาเรื่องการกั้นการขับถ่าย

ผู้สูงอายุ..เป็นแค่เรื่องตัวเลข

2.การจัดการทางด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุ

อารมณ์และสุขภาพจิต มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข ส่งผลให้มีความหวังในชีวิต มีความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพให้ดี ดังที่กล่าวว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี โรคภัยหลายอย่างเกิดขึ้นจากความเครียด เมื่อผู้สูงอายุมีความสดชื่นแจ่มใสในแต่ละวัน การแสดงออกและทัศนคติมีผลในทางอ้อมต่อสุขภาพ เหมือนที่เคยได้ยินกันว่า โกรธง่ายตายเร็ว เป็นต้น

3.อาหารการกินของผู้สูงอายุ

อาหารที่นำมารับประทานเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า You are what you eat เรากินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น อาหารของคนเราโดยส่วนมากจะเน้นย้ำถึงการรับประทานให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งผู้สูงอายุก็ควรรับประทานให้ครบ 5 หมู่ด้วยเช่นกัน หากแต่ความแตกต่างอยู่ที่ความใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนและลักษณะการปรุงอาหาร

ผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรคไต ไม่ควรรับประทานอาหารรสเค็ม ผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกิน ไม่ควรรับประทานอาหารรสหวาน และคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป มีสุขภาพช่องปากและฟันไม่สมบูรณ์ ควรรับประทานเป็นอาหารอ่อน เคี้ยวง่าย อาจจะปรุงด้วยการบดหรือปั่น และผู้สูงอายุที่มีคอเรสเตอรอลสูง ควรลดอาหารจำพวกไขมันทรานส์ หากเลือกอาหารที่มีส่วนของไขมัน ควรเลือกไขมันดี เช่น ไขมันจากปลา ไขมันจากน้ำมันรำข้าว เป็นต้น

4.การทำกิจกรรมที่ชอบ

เมื่อผู้สูงวัยอยู่ในช่วงเวลาของการเกษียณ กิจกรรมโปรดปรานบางอย่างที่ไม่ได้ทำในขณะที่ทำงาน เนื่องจาก ไม่มีเวลาก็จะได้ทำในช่วงเวลานี้ เช่น รักในการปลูกต้นไม้ ผู้สูงอายุสามารถหาต้นไม้ขนาดเล็กมาลงมือปลูกด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถเลือกการวาดภาพกิจกรรมอดิเรกที่โปรดปรานได้เช่นกัน ด้วยการวาดภาพจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวมือเป็นการออกกำลังข้อมือ มือ และข้อนิ้วไปในตัวด้วย และหากผู้สูงอายุชอบการฟังเทศน์ฟังธรรม ก็จะส่งผลให้จิตใจมีความสุขสบาย สงบ ทำให้ภาวะทางอารมณ์ดีขึ้นด้วยอีกทางหนึ่ง

ผู้สูงอายุ..เป็นแค่เรื่องตัวเลข

5.การตรวจเช็คสุขภาพผู้สูงอายุเป็นประจำ

การไปโรงพยาบาลพบแพทย์นั้น เป็นเรื่องสามัญของผู้สูงอายุ มีบ้างที่ผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังจำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีบ้างที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นหกล้ม จึงจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย หากแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื้อรัง และไม่มีอุบัติเหตุ ก็ยังควรพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำ เป็นการดูแลเบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ในช่วงวัยนี้

การตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำนั้นมีโปรแกรมให้เลือกมากมาย ผู้สูงอายุสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับตนเอง ด้านวัย ด้านเพศ หรือแม้แต่การตรวจเฉพาะที่เจาะจงลึกลงไปเป็นเรื่อง ๆ เช่น ตรวจการนอนหลับ ตรวจการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ตรวจความแข็งแรงของหัวใจและค่าออกซิเจน

การที่ผู้สูงอายุมีความกระตือรือร้นในการตรวจสุขภาพเป็นประจำและไม่หลีกเลี่ยงโรงพยาบาล จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถรับรู้ได้ทันทีถึงสุขภาพของตนเองในขณะนั้นว่า เป็นเช่นไรหรือแม้แต่แนวโน้มของการเกิดโรคร้ายก็สามารถทำการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที การตรวจสุขภาพจึงจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุทุกคน

6.เลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรมอบสิ่งที่ดีให้กับตนเอง เป็นของขวัญรางวัลให้ชีวิต และเป็นการดูแลสุขภาพให้อ่อนเยาว์ แข็งแรงอยู่เสมอ ขอแนะนำ น้ำมันรำข้าว “กอมฟลีนา” ที่มีกรรมวิธีปลูก และสกัดสารมีประโยชน์ด้วยวิธีธรรมชาติปลอดภัย ให้ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวกอมฟลีนา คัดสรรรำข้าวคุณภาพดีที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ มีสารแกมม่าโอไรซานอลสูง เป็นอาหารเสริมที่มีประโยน์สูง ทั้งป้องกันโรคร้ายมากมาย เช่น ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า กระดูกทับเส้น อ่อนเพลีย เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดัน​โลหิตสูง อาการภูมิแพ้ ภูมิต้านทาน​ต่ำ ทำงานหนักพักผ่อนน้อย  สมองล้า เหมาะกับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

น้ำมันรำข้าว “กอมฟลีนา” อาหารเสริมป้องกันสุขภาพของคนในวัยทอง

เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ แต่อาหารที่ดีเราทุกคนสามารถเลือก และหามารับประทานได้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน และสร้างสุขภาพที่ดีได้จากภายใน แล้วคำว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ก็จะใช้ได้กับทุกคน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart