กอมฟลีนา

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ดวงตา ช่วยรักษาระดับการมองเห็น

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

          ดวงตาประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ 6 มัด ในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อการทำงานของระบบกล้ามเนื้อดวงตาได้ทำงานหนักมากยิ่งขึ้น จนก่อให้เกิดอาการตาล้า ปวดศีรษะ ปวดตา เมื่อยรอบ ๆ ดวงตา อาการออฟฟิศซินโดรม

หน้าที่ของกล้ามเนื้อตา 6 มัด

  • เหลือบตาขึ้นสู่ด้านบน
  • หมุนตาด้านในเหลือบตาลงล่าง
  • เหลือบตาเข้าสู่กึ่งกลาง
  • เหลือบตาขึ้นบนล่าง
  • หมุนลูกตาออกด้านนอกเหลือตาขึ้นบน
  • เหลือบตาไปด้านข้าง

              กล้ามเนื้อตาทำงานหนักตอนขณะที่เพ่งตาระยะใกล้ เนื่องจาก กล้ามเนื้อตาต้อง “บีบตัว“ มากกว่าปกติ สำหรับการปรับระดับโฟกัสภาพ เพื่อให้เลนส์แก้วตาได้จุดโฟกัสยังบริเวณจอรับภาพ ให้สามารถเคลื่อนตัวและขยับไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้สามารถมองเห็นในระยะใกล้ ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

             กล้ามเนื้อดวงตาจะสามารถผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยรักษาระดับการมองเห็น เมื่อดวงตาทั้งสองข้างได้มองวิวทิวทัศน์ หรือการมองไปในระยะไกล ๆ อยู่ที่ระยะ5 เมตรขึ้นไป

            เนื่องจาก การมองใกล้กล้ามเนื้อตาต้องหดตัวเพื่อโฟกัสมากขึ้นไปเรื่อย ๆ การทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ การมองจอบนโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ๆ เป็นการใช้สายตาในระยะใกล้ ๆ ยิ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อตาต้อง “เกร็ง” เป็นเวลานาน จนกระทั่ง ก่อให้เกิดอาการ “ดวงตาล้า” หากปล่อยไปในระยะเวลานาน ๆ ยิ่งทำให้เส้นยึดกล้ามเนื้อเกร็งตัวมากขึ้น จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

              จะดีกว่าไหม!!! ถ้าในทุกวัน รักษาระดับการมองเห็น ปกป้องดวงตาที่รัก เริ่มดูแลและฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ดวงตา ด้วย “กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส” เพียง 1 แคปซูล สร้างเสริมกล้ามเนื้อดวงตาให้แข็งแรง

เสริมสร้างกล้ามเนื้อดวงตาให้แข็งแรง

เปลี่ยนแปลงการมองเห็นให้ชัดเจนได้ทุกวัน

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : พานิช ทินนิมติ. โภชนศาสตร์ประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1, ภาควิชาสัตว์ศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 264. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart