กอมฟลีนา

ภัยเงียบของกระดูกพรุน ต้นทุนที่คุณป้องกันได้

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

              กระดูกพรุน พบมากในประชากรผู้สูงอายุที่ เป็น “ภัยเงียบ” อย่างแท้จริง ผู้เป็นโรคนี้มักจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีสภาวะเป็นกระดูกพรุน เนื่องจาก ไม่พบว่า มีอาการใด ๆ ปรากฏ จนกระทั่ง “กระดูกหัก” ส่วนใหญ่มาจากการล้มหรืออุบัติเหตุ เมื่อไปตรวจอาการดังกล่าวแล้ว จึงรู้ว่าเป็น “ โรคกระดูกพรุน ” จากการสูญเสียมวลกระดูก กระดูกเปราะ หักง่าย ที่เห็นได้ชัดเจนเลย คือ ขนาดความสูงของตัวจะเตี้ยลง ราว ๆมากกว่า 3 เซนติเมตร ต้นเหตุมาจากกระดูกสันหลังโปร่งบางและยุบตัวลง ซึ่งอาการแทรกซ้อนของโรคกระดูกพรุนจะมีภาวะกระดูกหักได้ง่ายกว่าคนทั่ว ๆไป หากมีแรงมากระแทกเบา ๆ การบิดหรือการเอี้ยวตัวอย่างกระทันหัน การไอ การจาม การลื่นหกล้ม ส่งผลทำให้กระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักได้ง่าย ๆ ก่อให้เกิดความพิการ และสภาวะทุพพลภาพได้ในที่สุด

            แม้ว่า #โรคกระดูกพรุน สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ในคนสูงอายุจะพบได้มากที่สุด สามารถป้องกันการเกิดโรคได้แต่เนิ่น ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้นทุนชีวิตที่สามารถดูแลได้ด้วยตนเอง ลดปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน เพื่อลดการเกิดหรือลดระดับความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนได้ การเลือกรับประทานอาหารเสริมที่บำรุง ระบบกระดูก ข้อต่อ เอ็น เพื่อปกป้องกระดูกให้แข็งแรง ด้วย “คอลลาเซซามี่” เพียงวันละ 1 แคปซูลเท่านั้น ช่วยเสริมสร้างความทนทานให้ระบบการทำงานของสุขภาพร่างกาย ช่วยฟื้นฟูสภาวะโรคกระดูกพรุนได้ทุกวัย

รักและดูแลร่างกาย

อย่าปล่อยให้สาย

จนกลายเป็นภาวะกระดูกพรุนเรื้อรัง

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ลักษณาอินทร์กลับ. (2543). โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมีวิตามิน เกลือแร่ น้ำและใยอาหาร. กรุงเทพฯ: มีเดียการพิมพ์.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart