กอมฟลีนา

มองจอนาน ส่ออาการประสาทตาเสื่อม

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

อาการประสาทตาเสื่อมและความผิดปกติของดวงตา โรคบางอย่างจะไม่สามารถแสดงอาการให้เห็นอย่างเด่นชัดจนกว่าจะถึงระดับขั้นรุนแรงหนัก ๆ แล้ว นี่คือ สาเหตุหลักของความอันตรายของอาการเสื่อมทางสายตา

    การมองจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ ติดต่อกันในหลาย ๆ ชั่วโมง คือ การทำลายดวงตาอย่างมหาศาล

ต้องควรพักสายตา เปลี่ยนอิริยาบถทุก ๆ ชั่วโมง ละสายตาจากหน้าจอ แล้วให้มองออกไปในระยะไกล ๆ ราว ๆ สัก 10 – 20 วินาที จากนั้น กลับมามองในระยะใกล้ ๆ ลองบริหารดวงตาให้ทำสลับกันไปในหลาย ๆ ครั้ง ช่วยให้คลายตาจากความเมื่อยล้าในแสงสีได้ดี

ลองออกไปข้างนอกดูบ้าง การที่ต้องใช้เวลาอยู่แต่หน้าจอคอมเป็นระยะเวลานาน ๆ สายตาจะเสื่อมลงได้รวดเร็ว

เลือกใช้แว่นกรองแสงเลนส์สีเขียวอ่อน สามารถช่วยทำให้รู้สึกสบายสายตา และยังทำให้ลดอาการจากแสงสะท้อนที่จอภาพได้ ชะลอสภาวะเสื่อมทางสายตา

           ให้อาหารแก่ดวงตา ด้วย “กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส” ถนอมสายตาได้ทุกวันอย่างยั่งยืน ในลักษณะแบบค่อย ๆ เป็นค่อยไป แต่ถาวรและคงทนตาการมองเห็น ปกป้องดวงตาจากสภาวะอาการประสาทของดวงตาเสื่อม อาหารเรื้อรังทางสายตา ด้วยความมหัศจรรย์ของสารสกัดอาหารเสริมที่รังสรรค์ทางวัตถุดิบที่เปี่ยมคุณค่า คงความอุดมสมบูรณ์ให้สารอาหารเพื่อการปกป้องสายตาในทุก ๆ วัน

ลดอาการเสื่อมให้ดวงตา

เลือก กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส

ด้วยคุณสมบัติปกป้องสายตา

ดูแลรักษาให้เคียงคู่ร่างกายตลอดไป

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : พานิช ทินนิมติ. โภชนศาสตร์ประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1, ภาควิชาสัตว์ศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart