กอมฟลีนา

รู้จักโรคภูมิแพ้ …. ถ้าต้องเป็นแต่ก็ไม่ได้น่ากลัว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

รู้จักโรคภูมิแพ้ …. ถ้าต้องเป็นแต่ก็ไม่ได้น่ากลัว

          โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากการเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่ไวต่อสารที่จะมากระทบ จนก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และเกิดอาการแพ้ได้อย่างง่ายมากขึ้น

อาการภูมิแพ้ ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่มีลักษณะของการเกิดสภาวะของอาการแพ้ แม้ว่า จะมีทั้งระดับที่แพ้รุนแรงและแพ้ไม่รุนแรง แต่ปัจจัยหลักๆ นั่นคือ จะเป็นสาเหตุใหญ่ในการส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้

– ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ 

         ทำให้อาจมีสภาวะของการเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์สู่คนในครอบครัวเดียวกันได้ถึง 30% จากผลงานการวิจัย พบว่า กรณีที่พ่อและแม่มีประวัติสภาวะอาการภูมิแพ้ด้วยกันทั้งคู่ ลูกที่เกิดมาจะมีสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้โอกาสมากถึง 70%

– ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 

         การดำเนินชีวิตประจำวัน ในบางครั้งอาจได้รับสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้และเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆ จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากมายหลากหลายทาง เช่นการรับประทานอาหาร ระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสสารทางร่างกายและต่อมาอาจเกิดการระคายเคือง จนเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ตามมาในภายหลังได้ อย่างเช่น เชื้อรา ไรฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกสรดอกไม้ ควันต่างๆ หรือแม้กระทั่งการแพ้อาหารทะเล นมวัว ถั่วเหลือง แป้งสาลี

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ยุวดี ฤาชา และคณะ. (2549). สมรรถนะของพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ.กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม,บรรณาธิการ. ตําราโรคภูมิแพ้.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,1998 : 73-94.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart