กอมฟลีนา

ร่างกายมีแค่ร่างเดียว ดูแลเก็บเกี่ยวให้ดี เลือก Gomphrena น้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

           สุขภาพร่างกายและจิตใจ ทำหน้าที่ประสานการทำงานในชีวิตประจำวันด้วยความสมดุล แม้ว่า ปัจจัยทางภายนอกอย่างสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม สารเคมี การระบาดจากเชื้อโรค มลพิษ ฝุ่นละออง ปัจจัยทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทว่าปัจจัยภายในร่างกายที่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยตรง เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนด ยับยั้งและควบคุมได้ อย่างความเครียด ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า การนอนหลับยาก อารมณ์ปรวนแปร อ่อนเพลีย บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นคิดทำร้ายตนเอง และคิดหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์มีร่างกายแค่เพียงร่างเดียวเท่านั้น หมั่นดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพทุกด้านให้ดีเท่าที่จะทำได้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนำความเสื่อมมาสู่อวัยวะและระบบการทำงานของร่างกายให้ได้เยอะที่สุด

           ลไกทางธรรมชาติภายในร่างกาย สามารถป้องกันการเจ็บป่วย ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้การทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายให้เกิดความสมดุล เพื่อให้อวัยวะภายในของร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์ และทำงานประสานหน้าที่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากขึ้น

         การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทางคุณค่าของ “น้ำมันรำข้าว” ส่วนหนึ่งจากผลงานวิจัย พบว่า สามารถลดอัตราความเครียด ช่วยบำรุงสมอง ให้เกิดความผ่อนคลาย ช่วยทำให้ระบบประสาทสามารถทำงานสัมพันธ์กันดีขึ้น และส่งผลต่อนอนหลับได้อย่างเพียงพอ

เลือกอาหารเสริม Gomphrena น้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์ของชาวไทย เพื่อคนไทยด้วยกัน

ทำให้สร้างเสริมสุขภาพดีได้ทุกวัน

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน “กอมฟลีนา”

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง :คมสันต์ หุตะแพทย์. (2550).น้ำมันรำข้าวคุณค่าดั่งทองคำ.กเกษตรธรรมชาติ.

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart