กอมฟลีนา

สตรีวัยทอง กับ ระยะหมดประจำเดือน เตรียมตัวรับมืออย่างไร

น้ำมันรำข้าว “กอมฟลีนา” อาหารเสริมป้องกันสุขภาพของคนในวัยทอง

ผู้หญิงกับวัยทอง” ถือเป็นของคู่กัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและอารมณ์ มีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งหากไม่ดูแลตัวเอง หรือวางแผนรับมือให้ดี ก็จะทำให้อาการวัยทองรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งใครที่อายุใกล้เลข 4 และร่างกายเริ่มเปลี่ยน ประจำเดือนมาไม่ปกติ รวมทั้งรู้สึกหงุดหงิด อยู่ไม่สุขตลอดเวลา ถึงเวลาเตรียมวิธีป้องกันช่วงวัยทองให้ถูกต้อง ตามมาดูกันเลย

การทำงานของร่างกายในวัยทอง

เมื่อเข้าสู่ วัยทอง สตรีวัยเจริญพันธุ์โดยทั่วไป จะสร้างฮอร์โมนเพศที่เรียกว่า “เอสโตรเจน” ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาลักษณะทางเพศ จากเด็กหญิงเป็นเด็กสาว และมีบทบาทร่วมกับฮอร์โมนที่ควบคุมการมีประจำเดือน และการตั้งครรภ์ เป็นหลักการทำงานของร่างกายง่ายๆ ที่หลายคนทราบกันดี แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เริ่มจากการทำงานของต่อมไร้ท่อที่ทำให้ระบบสืบพันธุ์ลดลง ส่งผลให้ร่างกายเริ่มเปลี่ยน เช่น ช่องคลอดแห้ง , อารมณ์ทางเพศลดน้อยลง เป็นต้น อีกทั้งยังมีอาการที่รบกวนจิตใจ เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศที่ลดลงด้วย โดยอาการในช่วงวัยทองอาจทำให้คุณภาพชีวิตย่ำแย่ได้ หากไม่วางแผนรับมือให้ดี ดังนั้น สตรีวัยทองทุกคนต้องผ่านช่วงวัยทองไปให้ได้

สตรีวัยทอง กับ ระยะหมดประจำเดือน เตรียมตัวรับมืออย่างไร (1)

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

“สตรีวัยทอง” จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40-59 ปี และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะร่างกายหลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลดฮอร์โมน และการทำงานของรังไข่ที่ลดลง ส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ มีการทิ้งระยะห่างมากขึ้น จนรังไข่หยุดทำงาน สุดท้ายประจำเดือนจะหายไปอย่างถาวร และถ้าคุณไม่มีประจำเดือนติดต่อกันอย่างน้อย 12  เดือนหรือ 1 ปี ช่วงอายุการหมดประจำเดือนตามธรรมชาติอยู่ระหว่าง 44-55 ปี หรือค่าเฉลี่ย 51.3 ปี นอกจากนี้  วัยทอง ยังเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิต บางคนได้ทำงานที่ชอบ บางคนอยู่ในช่วงที่ลูกกำลังโต และในวัยทองบางครั้งคุณอาจต้องการเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น และวางแผนสุขภาพในอนาคตเตรียมไว้

ในช่วงอายุของวัยทอง ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ นอกจาก จะอยู่ในช่วงการทำงาน และเป็นกำลังสำคัญในการบริการส่วนต่าง ๆ ยังเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเด็ก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการที่รังไข่หยุดทำงาน และไม่มีการตกไข่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนของฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดระดับลง

ระยะเวลาของการหมดประจำเดือน

ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฮอร์โมนเพศหญิง ตั้งแต่ก่อนหมดประจำเดือน สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้

1.ระยะก่อนหมดประจำเดือน

เป็นระยะที่สตรีอยู่ในช่วงหลังอายุ 40 ปี โดยเฉพาะช่วง 40 ตอนปลาย ซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์และมีประจำเดือนมาปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดประจำเดือน แต่การทำงานของรังไข่เริ่มเสื่อมถอยลง อีกทั้งมีอารมณ์ที่แปรปรวน หงุดหงิดง่ายขึ้น จัดเป็นอาการช่วงแรกของวัยใกล้หมดประจำเดือน หากไม่สังเกตให้ดี อาจคิดว่า มีปัญหาสุขภาพ แต่ความเป็นจริง คือ ช่วงวัยทองนั่นเอง

2.ระยะใกล้หมดประจำเดือน

ต่อด้วยระยะที่สตรีเริ่มมีประจำเดือนไม่ปกติ เช่น มีปริมาณเลือดประจำเดือนมาก หรือน้อยกว่าปกติ และประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือคลาดเคลื่อนจากเดิม ตั้งแต่ 7 วัน หรือมากกว่านั้น แต่จะขาดบ่อยไม่เกิน 12 เดือน และในช่วงเวลา 1 ปี ก่อนหมดประจำเดือนครั้งสุดท้าย การทำงานของรังไข่จะเสื่อมถอยลงอย่างมาก ส่งผลให้ตกไข่ไม่สม่ำเสมอ จากนั้น ร่างกายจะค่อย ๆ มีอาการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาการนี้จะพบได้เป็นเวลา 10 ปี หรืออาจมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ระดับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์เริ่มเพิ่มสูง

3.ระยะหลังหมดประจำเดือน

ระยะเวลาหลังจากที่สตรีไม่มีประจำเดือนมากติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือนหรือ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่รังไข่หยุดการทำงาน ร่างกายอยู่ในสภาพขาดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน จะเป็นช่วงปลาย และเข้าสู่วัยทองอย่างเต็มตัว ในช่วงนี้หากวางแผนรับมือดี ก็จะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจมีความสุขมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพ อาจต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อปรับสมดุลต่าง ๆ และทำให้อวัยวะภายในทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สตรีวัยทอง กับ ระยะหมดประจำเดือน เตรียมตัวรับมืออย่างไร (1)

การเตรียมความพร้อมในวัยทอง

แม้วัยทองจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือคาดเดาอาการข้างเคียงได้ ว่าจะเกิดผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจอย่างไร แต่ทั้งหมดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงจากการเสื่อมสภาพการทำงานของรังไข่ ส่งผลให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่ และอาการจะค่อย ๆ รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีพอ

ในส่วนภาวะหมดประจำเดือน จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การดูแลด้านอาหาร การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การบริหารกล้ามเนื้อช่องคลอด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใจ การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม และการใช้ยาฮอร์โมนทดแทน โดยทั้งหมดนี้จะช่วยให้สตรีวัยทองมีความสุข และก้าวสู่วัยทองได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ทริคการดูแลในช่วงวัยทอง

ทริคสำคัญในการข้ามผ่านช่วงวัยทอง คือ การมีสติกับการใช้ชีวิต และวางแผนดูแลสุขภาพ เริ่มจากอาหารการกิน ที่ต้องทานให้ครบหลัก 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วันละ 30 นาที ตัวอย่างการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ เช่น เดินเร็ว , วิ่ง , ปั่นจักรยาน หรือโยคะ เพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ส่วนสตรีวัยทองที่ทำงานหนัก ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง อาจมองหาตัวช่วยดีๆ เช่นอาหารเสริม หรือวิตามิน ที่จะช่วยบำรุงร่างกาย และเสริมภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น

เมื่อร่างกายแข็งแรง จิตใจก็ต้องแข็งแกร่งตาม หมั่นฝึกสมาธิ และทำจิตใจให้สงบ เพราะอารมณ์ที่แปรปรวน จะทำให้คุณตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดได้ แต่หากมีสติ และโฟกัสกับสิ่งที่กำลังทำ คุยกับคนรอบข้างด้วยเหตุผล อธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่า คุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะช่วยให้คนรอบข้างคลายความกังวลใจ และมีความสุขทุกช่วงเวลาได้

สตรีวัยทองคนไหน ที่อยากกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย พร้อมต่อสู่กับอาการในวัยทอง ต้องนี่เลย “น้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา” สกัดจากข้าวเกรดพรีเมี่ยม ไม่มีสารเคมีเจือปน จัดเต็มคุณประโยชน์ ช่วยปรับฮอร์โมนในช่วงวัยทอง เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้ผิวดูอ่อนเยาว์อีกครั้ง มั่นใจในคุณภาพ เพราะได้รับมาตรฐาน GMP

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart