กอมฟลีนา

สติในการรับประทาน ป้องกันการ “ขอเพิ่มอีกจาน”

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

            ความเพลิดเพลินจากการรับประทาน เป็นการที่เน้นให้ตัวเองมีความสุข ความสนุก หรือที่เรียกว่า “Enjoy Eating” การรับประทานเช่นนี้ จะทำให้ไม่ได้เกิดความคำนึงถึงทางเลือกจากอาหารที่ดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ร่างกายได้สารอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์แต่กลับมีโทษต่อสุขภาพของร่างกาย และก่อให้เกิดการทำร้ายตนเองในทางอ้อม

            สติในการรับประทานจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ ต้องพยายามสร้างลักษณะนิสัย “การกินอย่างมีสติ” หมายถึง การรับรู้ว่า กำลังกินอะไร กินไปแล้วในปริมาณเท่าไหร่ ท้องใกล้อิ่มหรือยัง และสามารถป้องกันอาการ “ขอเพิ่มอีกจาน” ได้ดีอย่างที่สุด

ประโยชน์ของการมีสติในการรับประทาน

1. ช่วยให้รับประทานอาหารอย่างพอดี พอเพียงต่อการใช้ไปของร่างกาย

2. สามารถแยกแยะระหว่างความต้องการของร่างกายหรือความอยากรับประทานของจิตใจได้เอง ช่วยให้ไม่ต้องกินตามอารมณ์หรือกินตามใจตัวเอง

3. สามารถบริหารจัดการปริมาณการกินได้ในแต่ละครั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดการรับประทานจนเกินคำว่าพอดี

4. การมีสติและสมาธิ จะช่วยให้เกิด “ปัญญา” ในการรับประทาน เช่น เกิดความตระหนักถึงการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน อาหารทอด ของมัน ของเค็ม เน้นบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้ อาหารที่เป็นกากใยเป็นองค์ประกอบสำคัญ

                สารอาหารที่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ การได้รับในปริมาณที่สร้างความสมดุล สามารถดูดซึมจากโมเลกุลเล็ก ๆ ดึงไปใช้ในระบบการทำงานของร่างกายภายได้ เลือก ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใน น้ำมันรําข้าว กอมฟลีนา” เพื่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

สารอาหารที่ร่างกายต้องการ

ไม่ใช่ปริมาณของความอยากรับประทาน

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : อาณัติ วินิทร. (2555). อร่อยอันตราย. กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร.     

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart