กอมฟลีนา

สรรพคุณของน้ำมันรำข้าว ชื่อเสียงยาวนานด้านคุณค่า

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

การศึกษาวิจัยเรื่อง “น้ำมันรำข้าว” สรรพคุณที่มีอย่างกว้างขวาง พบว่า ในน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ประกอบไปด้วยสารอาหารอันอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข อันได้แก่ โรคหัวใจ และหลอดเลือดที่มีอัตราการเป็นของประชากรจากสถิติเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกปี  ซึ่งน้ำมันรำข้าวมีสารอาหารที่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอล ตัวร้าย และเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดี  ทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีความเกี่ยวข้องเรื้อรังต่อหัวใจและหลอดเลือด

การรับประทานน้ำมันรำข้าวเป็นประจำ ช่วยชะลอวัย ลดความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกาย ฟื้นฟูผิวพรรณสู่การมีสุขภาพที่ดี ผิวนุ่มน่าสัมผัส

ด้วยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านการหีบเย็นหลังการสีภายใน 24 ชั่วโมงทันที โดยปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอน ทำให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การวิจัยด้วยโรงงานมาตรฐานรองรับ GMP เพื่อรังสรรค์น้ำมันรำข้าวที่มีสรรพคุณล้ำเลิศ สำหรับเป็นทางเลือกของผู้บริโภค เพื่อการดูแลสุขภาพในราคาที่เอื้อมถึง ไม่แพงแต่ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย เลือก Gomphrena น้ำมันรำข้าว ความปลอดภัยที่ครบวงจรมีชื่อเสียงยาวนาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจริงในลักษณะที่ยั่งยืน ยังเป็นการส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด สร้างความมั่นคง มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงในด้านสุขภาพทั้งผู้ปลูก ผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง

น้ำมันรำข้าว

มีโภชนาการดุจราวเพชรล้ำค่า

ให้ Gomphrena ดูแลคุณ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : สมจิตร อาจอินทร์. 2552. การพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพและการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีโดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart