กอมฟลีนา

หลีกเลี่ยงโรคตาขี้เกียจ อาการอาจเฉียดตาบอด

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

             โรคสายตาขี้เกียจ หรือ Lazy eye คือ ปัญหาการมองเห็นภาพลดลง  มองเห็นไม่ชัดเจน ส่งผลต่อกระแสรับภาพระหว่างตา และสมองทำงานประสานร่วมกันได้อย่างไม่เต็มที่ สมองรับภาพจากตาได้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้การมองเห็นของตาข้างนั้นลดลง อาการนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และสามารถรักษาได้ หากพบเจอในอายุน้อย ๆ แต่ถ้าไม่ดูแล หรือรักษาดวงตาข้างนั้น อาจส่งผลรุนแรงอย่างถาวร มีสภาวะโอกาสสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดไปตลอดชีวิต

            สายตาผิดปกติ ตามองเห็นภาพไม่ชัด หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จนไม่ได้รับการบำรุงจากสารอาหารที่มีประโยชน์ ละเลยเรื่องการดูแล การไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ดวงตา และไม่ตรวจเช็ครักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ประสิทธิภาพของดวงตาสำหรับการมองเห็นลดลงเรื่อย ๆ

           บำรุงดวงตา ด้วย “กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส” ป้องกันอาการตาขี้เกียจ และสภาวะเจ็บป่วยทางสายตา อย่างอาการจอประสาทตาเสื่อม เลือดออกในน้ำวุ้นตา หนังตาตก ตาแห้ง ตาต้อ ตลอดจนป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กโทรนิก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดจากการผสานพลังของสารสกัดธรรมชาติแท้ๆที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์สูงสุด เพื่อปกป้องดวงตา ช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยไป สามารถยืดอายุการใช้งานตามวัยให้คงอยู่คู่กับร่างกายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เพราะดวงตามีคุณค่า

ป้องกันอาการความรุนแรง

เปลี่ยนแปลงช่วยการมองเห็น  เลือกGomphrena Astaxanthin Plus

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : วันดีนิงสานนท์วินัดดา ปิยะศิลป์สุมิตร สุตรา. สุขภาวะของเด็กและวัยรุ่นไทย พ.ศ.2552. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์จำกัด, 2553: 115-160

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart