กอมฟลีนา

อย่าทำงานหนักเกิน จนเก็บเงินไว้ฟื้นฟูสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

อย่าทำงานหนักเกิน จนเก็บเงินไว้ฟื้นฟูสุขภาพ

                     สุขภาพที่ดี คือ สิ่งสำคัญ การมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้น สามารถทำให้การดำรงชีวิตในปัจจุบัน เป็นไปได้ตามปกติสุข

                     สำหรับการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำงานหนักเกินไป จนละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง พักผ่อนน้อยลง การรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย และนั่งทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลานานๆ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัย สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ทั้งนั้น

ทำงานหนักเกินภาวะโรคจะเดินทางมาหา

  1. อาการออฟฟิศซินโดรม ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถ กล้ามเนื้อตึงและอักเสบได้
  2. หวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ พักผ่อนไม่เพียงพอ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ร่างกายเหนื่อยและล้า
  3. ปวดไมเกรน หรือปวดหัวข้างเดียว มาจากสภาวะความเครียด ความกังวล อ่อนเพลีย
  4. อาการเครียดลงกระเพาะ เมื่อร่างกายมีสภาวะความเครียดมากๆ เกิดการกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมาทำงานมากกว่าในสภาวะปกติ และส่งผลต่อการเป็น โรคกระเพาะอาหาร ได้
  5. ดวงตาเสื่อมสภาพ เกิดจากการเพ่งสายตา ไม่ค่อยกระพริบตาในเวลายายๆ และจากรังสีแสงสีฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อปัญหาการมองเห็น ตาแห้ง มองเห็นภาพเบลอๆ ปวดบ่า ปวดคอ

การทำงานในสภาวะที่หนักจนเกินไป ทำให้ละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ การปรับสมดุลให้กับร่างกาย ทำให้สุขภาพเกิดสภาวะทรุดโทรมลง ส่งผลต่อการเกิดสภาวะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้

จงอย่าเพียงแต่หาเงินมากมาย …. เพียงแค่สุดท้ายนำไว้ฟื้นฟูสุขภาพ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : จตุรงค์บุณยรัตนสุนทรและกิติพฒั น์นนทปัทมะดุล( 2550) สวัสดิการพื้นฐาน : รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้ของกลุ่มคนด้อยโอกาส . กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart