กอมฟลีนา

อย่ารอตรวจสุขภาพแล้วเจอปัญหา ป้องกันดีกว่าขจัดค่ารักษาได้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

          คนในวัยทำงาน ใช้เวลาไปกับการทำงานเฉลี่ยวันละประมาณ 8 ชั่วโมง แต่หลาย ๆ คนทำงานค่อนข้างหนัก ส่งผลให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม การรับประทานที่ไม่มีประโยชน์แค่ให้เพียงอิ่มท้อง พักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย ทุก ๆ ปัจจัยล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม

         การพบว่า สุขภาพร่างกายเริ่มมีสัญญาณเตือน คือ ปัญหาสภาวะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของคนในวัยทำงานที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

         ออฟฟิศซินโดรม ต้นเหตุมาจากพฤติกรรมการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่ได้ขยับร่างกาย หรือการก้มหน้าอยู่กับจอโทรศัพท์ติดต่อกันโดยที่ไม่ได้พัก ก่อให้เกิดอาการเกร็ง ตึงบริเวณกล้ามเนื้อ ส่วนต้นคอ ไหล่ หลัง นิ้วมือ ข้อมือ เมื่อปล่อยไว้นานกล้ามเนื้อจะเกิดสภาวะการอักเสบ ปวดเรื้อรัง มือชา นิ้วล็อค ได้ และอาจมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นอาการเรื้อรัง โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ในที่สุด

          ภาวะซึมเศร้า สาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย ด้านส่วนในสมองหลั่งสารเคมีที่มีความผิดปกติ ด้านกรรมพันธุ์ ลักษณะนิสัยส่วนตัว แต่ถ้าหากมีปัจจัยสิ่งเร้ามาคอยกระตุ้น อย่างความเครียด ความวิตกกังวล การคาดหวังความผิดหวัง ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ เนื่องจากความกดดันในจิตใจ มีแนวโน้มที่ทำให้เกิดอาการสภาวะซึมเศร้าได้อย่างง่าย

         ปัญหาทางสุขภาพ จะสามารถขจัดและปกป้องได้ เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ “คอลลาเซซามี่” สำหรับการป้องกันสภาวะอาการเจ็บป่วยของสุขภาพร่างกายที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตราย และส่งผลในระยะความเจ็บป่วยทางเรื้อรังในระยะยาว และอาจถึงแก่ชีวิตก่อนวัยอันควร

การป้องกันและดูแลสุขภาพเพื่อขจัดปัญหา

ดีกว่าเสียค่ารักษาพยาบาลเพื่อการฟื้นฟู

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ศรีเรือน แกว้กังวาน. (2548).จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart