กอมฟลีนา

เบาหวานป้องกันได้! เข้าใจอย่างรู้จริง ป้องกันได้อย่างปลอดภัย

เบาหวานป้องกันได้! เข้าใจอย่างรู้จริง ป้องกันได้อย่างปลอดภัย

                รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 5 ล้านคน เสียชีวิตโดยเฉลี่ย 200 คนต่อวัน! และพบว่าพฤติกรรรมการใช้ชีวิตของวัยรุ่นและวัยทำงานในปัจจุบันเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนไทยจำนวนมากกว่าล้านคน คิดเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 11 คน และเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ทั้งยังคาดการณ์ว่ามีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ 1 แสนคนต่อปี และในจำนวนนี้เป็นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นเบาหวานถึงร้อยละ 40 เลยทีเดียว จากข้อมูลทางสถิติของโรคเบาหวานทำให้เห็นว่า “เบาหวาน” กำลังเติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างน่ากลัว ทำให้เราต้องตระหนักถึงโรคเบาหวานกันให้มากขึ้น เพราะเบาหวานไม่ใช่แค่เรื่องของสูงอายุอีกต่อไป ..รู้ให้เท่าทันเบาหวาน ป้องกันและดูแลตัวเองได้ ก่อนสายเกินแก้

เบาหวานคืออะไร ?

                โรคเบาหวาน” คือ โรคที่ร่างกายเกิดความผิดปกติในส่วนของฮอร์โมนที่มีชื่อว่า “อินซูลิน” (Insulin) ซึ่งเป็นร่างกายจะมีระดับฮอร์โมนของอินซูลินที่เป็นปกติ เพราะอินซูลินมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่ได้จากการที่เรารับประทานเข้าไป และอยู่ในกระแสเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะกับสมอง และกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้าหากระดับอินซูลินผิดปกติไป ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ก็จะทำให้มีระดับน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะร่างกายมีปริมาณของน้ำตาลคงเหลืออยู่ในกระแสเลือดมากกว่าปกติ ลักษณะนี้ เรียกว่า การดื้ออินซูลิน ซึ่งหากว่า กระแสเลือดมีน้ำตาลสูงมากเกินไปในระดับหนึ่ง จะส่งผลให้ไตดูดกลับได้ไม่หมด เพราะปกติไตจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำตาลกลับจากสารที่ถูกกรองจากไตไปใช้ ดังนั้น น้ำตาลส่วนที่เกินออกมาจึงออกมากับปัสสาวะ เรียกว่าเป็น “โรคเบาหวาน” นั้นเอง

ทั้งนี้ การป้องกันเบาหวานจึงต้องสอดรับกับความเข้าใจในเรื่องของประเภทของโรคเบาหวาน ซึ่งเมื่อเอ่ยถึงเรื่องของโรคเบาหวานแล้ว หลายคนก็นึกถึงแต่เรื่องของการบริโภคน้ำตาลมากอย่างเดียว ที่จริงแล้วเบาหวานมีสาเหตุด้วยกันหลายประการ เราจึงจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถป้องกันตัวเองได้

โรคเบาหวานมี 4 ชนิด ดังนี้

 1. เบาหวานที่เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายขาดอินซูลิน โดยปกติตับอ่อนจะสามารถหลั่งสารอินซูลินได้ มีส่วนทำให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและส่งไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 2. เบาหวานที่มักเกิดจากกรรมพันธุ์ โดยเซลล์ของร่างกายดื้อต่ออินซูลิน หรือไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน เมื่อไรก็ตามที่เกิดสภาวะนี้ขึ้น ร่างกายจะรู้สึกว่า ขาดอินซูลินและผลิตออกมามากกว่าปกติ ส่งผลให้ตับอ่อนทำงานไม่ไหว นอกจาก เรื่องกรรมพันธุ์ครอบครัวเป็นโรคเบาหวานแล้ว ก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้วยอีกส่วนหนึ่ง
 3. เบาหวานพิเศษแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะบางอย่าง เช่น เป็นโรคตับอ่อนอักเสบหรือมีความผิดปกติของตับอ่อน
 4. เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นโรคที่เกิดได้แม้ไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน และมีโอกาสหายได้หลังคลอดบุตรหรือโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

เช็คให้ชัวร์..เป็นเบาหวานแล้วหรือยัง?

                เบาหวานเป็นโรคที่เกิดได้กับทุกคน แม้ว่า จะมีหรือไม่มีญาติที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็ตาม โดยความรุนแรงและการแสดงออกว่า เป็นเบาหวานก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน การป้องกันโรคจึงต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของวิถีชีวิตแต่ละบุคคล ทั้งนี้ อาการที่พบได้บ่อยของผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีดังนี้

 • ปัสสาวะบ่อยครั้ง ต้องลุกขึ้นปัสสาวะตอนกลางคืนหลายครั้ง บางคืนอาจะมากกว่า 3 ครั้ง
 • รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 • กระหายน้ำ หิวน้ำบ่อย และดื่มน้ำบ่อย
 • น้ำหนักลดลงเร็วผิดปกติ
 • ผิวแห้งลง
 • ชาปลายมือปลายเท้าบ่อย ๆ
 • เป็นแผลหายช้า หายยากกว่าปกติ
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศลง
 • ตาพร่ามัว

เหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานทั้งสิ้น ซึ่งบางคนอาจจะมีอาการร่วมด้วยทั้งหมด หรือถ้าคุณพบว่า มีอาการมากกว่าครึ่งดังกล่าวนี้ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคเพื่อให้ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้อง นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมาก ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีครอบครัวหรือญาติป่วยเป็นเบาหวานหรือเคยมีประวัติที่มีความบกพร่องของน้ำตาลในเลือด ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง รวมทั้งผู้ที่ไม่อกกำลังกายด้วยเช่นกัน

เป็นเบาหวานแล้วหายได้ไหม มีแนวทางการป้องกันอย่างไร?

                สำหรับเบาหวานชนิดแรกเป็นโรคเบาหวานที่ยังไม่สามารถป้องกันได้ในปัจจุบันแต่สามารถรักษาให้หายได้ สำหรับเบาหวานชนิดที่สอง ชนิดที่สาม และชนิดสี่ เราสามารถป้องกันตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มแรกรวมทั้งสามารถรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สองให้หายได้ด้วยเช่นกัน มีงานศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการเลือกรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด ทำให้น้ำหนักตัวลดลง 7-10% ของน้ำหนักตัวและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานลงได้ด้วยเช่นกัน

                ทั้งนี้ เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคที่ต้องอาศัยเรื่องวินัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นสำคัญ เพราะถือเป็นโรคที่เรื้อรัง สามารถเป็น หาย และกลับมาเป็นใหม่ได้ ทั้งยังมีการพบผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นและเสียชีวิตทุกวัน เพราะความอันตรายจากโรคเบาหวานไม่ใช่แค่ความเสี่ยงจากโรคเบาหวานโดยตรงเท่านั้น แต่มีเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมามากมาย และส่งผลให้ร่างกายที่ทำงานผิดปกติจากโรคเบาหวานอยู่แล้วย่ำแย่และทรุดได้อย่างรวดเร็ว

                เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้อย่างนี้แล้ว จะเห็นว่า เราสามารถป้องกันความเสี่ยงการเกิดเบาหวานได้ตั้งแต่แรก รวมทั้งผู้ป่วยเบาหวานเองก็สามารถควบคุมโรคได้เมื่อเข้าใจระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่ ควรให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาและใส่ใจเรื่องอาหารที่รับประทาน รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง จากภายใน และที่สำคัญอย่าลืมมองหาตัวช่วยดีดีที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้ อย่างน้ำมันสกัดจากจมูกข้าวและรำข้าว เพราะมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการรับประทาน “น้ำมันรำข้าว” โดยให้อาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 300 คน มีคนที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกติจำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการรับประทานสารสกัดน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวติดต่อกับเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานยังคงรับประทานยารักษาเบาหวานและใช้ชีวิตแบบมีพฤติกรรมตามปกติ พบว่า น้ำมันรำข้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่างกายให้ดีขึ้น มีส่วนในการลดระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

  “น้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยให้การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยในน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีส่วนช่วยต้านอินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก เช่น กลุ่มโทโคฟีรอล แกมมาโอไรซานอล ที่ช่วยยับยั้งการเอนติออกซิเดน นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ดีดีมากมายที่ได้สกัดจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดไขมันในเลือด ควบคุมความดันโลหิต ฯลฯ สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย ..วางใจในเรื่องความปลอดภัยและคุณประโยชน์ เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการผลิต GMP ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วางใจให้เราได้เป็นตัวช่วยดูแลคุณและคนที่คุณรัก ..ห่างไกลเบาหวาน แค่รู้เท่าทันก็ป้องกันได้

เบาหวานป้องกันได้! เข้าใจอย่างรู้จริง ป้องกันได้อย่างปลอดภัย
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart