กอมฟลีนา

เพิ่มการกระตุ้นโกรทฮอร์โมน เลือก “น้ำมันรำข้าว Gomphrena” คงความหนุ่มสาวไว้ตลอดกาล

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

รู้หรือไม่!!! เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน ระดับการทำงานของโกรทฮอร์โมนจะค่อย ๆ เริ่มลดลง ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์จะช่วยในการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพต่อการรับรู้ ช่วยกระตุ้นเพื่อสำหรับการสร้างเซลล์ภายในสมองที่สามารถส่งผลต่อความเข้าใจภาษา เข้าใจการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ลำดับเหตุการณ์ สร้างการรับรู้เพื่อสามารถเข้าใจอะไรได้อย่างง่าย ๆ ในการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และสมองซีกขวา ให้เกิดการประสานสัมพันธ์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  • Growth Hormone ยังมีหน้าที่รอง สำหรับช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อภายในอวัยวะของร่างกาย ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญการทำงานของอินซูลินและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วย
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว Gomphrena มีสารสกัด แกมมาโอไรซานอล  (Gamma Oryzanol) ที่ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น โดยได้ทำการวิจัยจากข้าวพันธุ์หอมมะลิอินทรีย์ พบว่า มีสรรพคุณสำหรับสร้างการกระตุ้นฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตอย่าง Growth Hormone ซึ่งเป็นสารเคมีภายในร่างกายที่มีอิทธิพลโดยตรงสำหรับทุกวัย

ยิ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันมากเท่าไหร่ ทุกคนก็ยิ่งอยากรักษาคงสภาพความหนุ่มสาวนี้ไว้ตลอดกาล เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสมองที่มีประสิทธิภาพ

เลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Gomphrena น้ำมันรำข้าว คือ คำตอบ อายุยืนยาวสุขภาพดีสมวัย

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart