กอมฟลีนา

เพิ่มภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างทุกวัน สำคัญที่ Gomphrena Astaxanthin Plus

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

เพิ่มภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างทุกวัน สำคัญที่ Gomphrena Astaxanthin Plus

                    สุขภาพร่างกายของมนุษย์ มีความมหัศจรรย์ในการต่อต้านเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย และการหลีกเลี่ยงสารเคมี สารพิษต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย

                     แต่สำหรับในทุกวันนี้ของการดำเนินชีวิตประจำวัน การเกิดภัยเงียบด้วยโรคร้ายต่าง ๆ เช่น สภาวะหัวใจหยุดเต้นทันที สภาวะการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงการทำงานหัวใจ ปอด และสมอง เป็นความกะทันหันที่ในบางครั้งไม่ทันตั้งตัว

                     จะดีกว่าไหม ถ้ามาสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทุกวัน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ให้สามารถต่อต้านเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและไม่ส่งผลต่อระบบการทำงานในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ให้ Gomphrena Astaxanthin Plus เพียงวันละ 1 แคปซูล ที่อัดแน่นด้วยสารอาหารที่มีส่วนประกอบที่สำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

  • น้ำมันปลา 400 มิลลิกรัม
  • สารสกัดจากฮีมาโตค็อกคัส พลูวิเอลิส 80 มิลลิกรัม
  • วิตามิน อี อะซิเตท 50% 20 มิลลิกรัม

                    ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย ด้วยยอดขายที่เน้นจากการบอกต่อจากผู้ใช้จริง และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถาวรและยั่งยืน ด้วยการการันตีในผลิตภัณฑ์ Gomphrena Astaxanthin Plus อาหารเสริมที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น เพราะมีเกราะสำหรับเป็นภูมิคุ้มกันต้านทานต่อการป้องกันและการรับเชื้อโรค มหัตภัยร้ายแรงภัยเงียบที่จะเข้าสู่ร่างกาย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ปรีชา เปรมปรี และกนกทิพย์ ทิพยรัตน์ (บรรณาธิการ). (2551). คู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: http://www.gomphrena.co.th/web/index.php/2018-08-09-10-20-34/astaxanthin

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart