กอมฟลีนา

เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ด้วยอาหารเสริม Colla Sesame

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

ผลิตกัณฑ์อาหารเสริม “คอลลา เซซามี่” ช่วยเสร้างเสริมการทำงานของระบบกระดูก ข้อ ให้มีความแข็งแรง ช่วยป้องกันและซ่อมแซมให้เกิดการสร้างความสมดุล การรับประทาน Colla Sesame เสริมอาหารเป็นประจำในทุก ๆ วัน สามารถลดโอกาสสภาวะของการเกิดข้อกระดูกเสื่อมได้ ช่วยชะลออาการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังที่มักจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากอาการของกระดูกขาดความแข็งแรงได้

“คอลลา เซซามี่” คือ ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างกระดูกอันดับหนึ่งที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ในทุกวัย

ด้วยสารอาหารจากน้ำมันงา หนึ่งในวัตถุดิบหลักที่มีความสำคัญของ Colla Sesame  การรับประทานอาหารเสริมที่มีคุณค่าบำรุงระบบกระดูก และการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของระบบกระดูกตามอวัยวะต่าง ๆ การขยับตามข้อต่อของร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น การดำเนินชีวิตประจำวันมีลักษณะคล่องแคล่ว สะดวก รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยต่อระบบกระดูก ห่างไกลจากอาการข้อกระดูกเสื่อม หรือบริเวณของกระดูกอ่อนผิวข้อ หรือ (Cartilage) เสื่อมกันวัยอันควร อาการดังกล่าวสามารถพบได้ในทุกวัย ทั้งในวัยของผู้สูง วัยคนทำงานตั้งแต่อายุยั้งน้อย ๆ เพียงหลักสามนิด ๆ เนื่องจาก ด้วยสภาพของสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดสภาวะโรคทางกระดูก

เลือก “คอลลา เซซามี่” เสริมอาหาร

มีสารสร้างกระดูก ข้อ ให้แข็งแรงได้ทุกวัน เริ่มต้นเพียงวันละ 1 แคปซูล

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ธีรพล กรีพานิช. ภาวะกระดูกพรุนกับการพัฒนาสังคมไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; 2560.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart