กอมฟลีนา

เสียเงินเพื่อสุขภาพเพราะการป้องกัน ดีกว่าทุกวันเสียสตางค์เพราะการรักษา เลือก Colla Sesame

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

            การดูแล การป้องกัน การช่วยยับยั้ง คือ สิ่งที่บำรุง ปกป้องเพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ อาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ เพราะทุกคนล้วนปารถนา “การไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ” ทำตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ เสริมสร้างการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่มีความสัมพันธ์กันให้สมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง สดชื่น

  1. การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง จนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงได้
  2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที/ครั้ง สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย วัย ถูกท่าและถูกวิธี ไม่ออกกำลังกายจนหักโหมมากจนเกินไป
  3. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ นอนอย่างน้อย วันละ 7 ชั่วโมง

การนอนไม่เพียงพอสามารถทำให้เกิดโรคซึมเศร้า โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

การเสียเงินดูแลสุขภาพด้วยการป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคต่างๆ และไม่ให้สภาวะระบบการทำงานของร่างกายทำงานบกพร่องและผิดปกติ สร้างเสริมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน ดีกว่านำเงินเก็บมาใช้จ่ายสำหรับการบำบัด การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อเข้ารับการรักษาหรือนอนตามเตียงในสถานพยาบาล โดยการปรับพฤติกรรม และการส่งเสริมสุขภาพ

เลือก Colla Sesame ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ด้วยการสานคุณประโยชน์ของวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย

 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ศรีเรือน แกว้กังวาน. (2548).จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart