กอมฟลีนา

โควิดจะไม่มีผลต่อปอด ถ้าดูแลป้องกันตัวเองตลอด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

โควิดจะไม่มีผลต่อปอด ถ้าดูแลป้องกันตัวเองตลอด

             “โรคโควิด เชื้อไวรัส 2019 เป็นเรื่องที่แพร่ระบาดอย่างหนัก การที่เชื้อโควิดเข้าสู่ปอดเป็นความอันตรายที่ร้ายแรง เมื่อปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดอาการหนักจนถึงขั้นรุนแรง และเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้น ต้องไม่ละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ และการป้องกันตัวเอง ป้องกันดูแลคนในครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ชิด ให้สามารถห่างไกลจากเชื้อโรคไวรัส COVID-19 เพื่อจะได้รู้เท่าทันและสามารถรับมือต่อการระบาดได้

บุคคลที่มีสภาวะเสี่ยงเมื่อเกิดอาการ COVID-19 เข้าสู่ปอด

  1. ผู้สูงอายุ
  2. ผู้ที่มีสภาวะโรคอ้วน ค่าทาง BMI มากกว่า 30
  3. ผู้ป่วยที่มีอาการโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
  4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน

วิธีการสังเกตอาการว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือไหม

  1. ไอแบบมีเสมหะ และไอแห้ง สัญญาณเตือนว่าปอดเริ่มอักเสบ
  2. เหนื่อยง่าย และหอบง่าย
  3. หายใจได้ลำบากมากขึ้น เป็นการหายใจที่รู้สึกไม่เต็มปอดเจ็บหรือ แน่นบริเวณหน้าอก
  4. ใช้เครื่องวัดออกซิเจน หากค่าออกซิเจนอยู่ที่ปริมาณ 94% หรือค่าต่ำกว่านั้น เป็นสัญญาณที่บอกถึงเชื้อโควิดได้ลงปอดแล้ว (ปกติค่าออกซิเจนจะอยู่ที่ประมาณ 97-100% เท่านั้น )
  5. กรณีมีอาการดังกล่าวทั้งหมดในข้างต้น ให้รีบแจ้งสถานพยาบาล ไม่ควรรักษาเองอยู่ในที่พัก เพราะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : นำชัย ชีววิวรรธน์. (2563). Covid 19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ.กรุงเทพฯ : มติชน.

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/society/2189358 เข้าสืบคืนวันที่ 14.10.2564 เวลา 14.59 น.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart