กอมฟลีนา

โรคสายตา ปัญหาของคนทำงานในยุคใหม่

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

         โรคสายตา คือ ปัญหาใหม่ของคนทำงานในยุคนี้ ด้วยสถานการณ์ในโลกเทคโนโลยีของยุคปัจจุบัน ในประจำวันการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ดวงตา เสื่อมโทรมก่อนวัย พบอาการปวดรอบ ๆ ดวงตา ปวดบริเวณศีรษะ ตาพร่ามัว ตาล้า ตาฝืดแห้ง สายตา มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การมองเห็นที่ลดลง ด้วยความเข้ม ความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ อาจจะถูกปรับตั้งไว้ไม่เหมาะสม จากแสงสะท้อนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  เมื่อใช้เพ็งสายตามากกว่าปกติ ดวงตาจะเกิดความเมื่อยล้า หน้าจอคอมพิวเตอร์ และท่านั่งไม่เหมาะสม จากผลงานวิจัยที่รองรับจากหลายสถาบัน พบว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินกว่าจำนวน  2 ชั่วโมง  มีอัตราความเสี่ยง ต่อการที่จะเป็นสภาวะอาการ Computer Vision Syndrome : โรคสายตาของคนทำงานในยุคนี้ ได้สูงมาก

          หากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน จะพบว่า สภาวะตาแห้ง มีความรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายต่อกระจกตาเป็นแผลอักเสบเรื้อรัง หรือทำให้สายตาติดเชื้อ ซึ่งส่งผลต่อการมองเห็น ตาอาจจะค่อย ๆ บอด และสูญเสียดวงตาได้

           ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กอมฟลีนา แอสต้าแซนธิน พลัส ให้คุณค่าที่ประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ดวงตา ช่วยบำรุงดูแลสายตา ให้คงสภาพที่ดีดั่งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการมองเห็นให้เกิดความชัดเจน ลดอาการจอประสาทตาเสื่อม และการเกิดโรคเรื้อรังที่ดวงตา

ช่วยลดอาการสายตา

มีปัญหาในคนทำงานหน้าจอนานๆ

ด้วยการเพิ่มสารอาหารที่มีคุณค่า

คืนดวงตาสดใสให้ยั่งยืน

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : เพชรนอ้ย สิงห์ช่างชัย. (2549). วิจัยทางการพยาบาล: หลักการและกระบวนการ. สงขลา:เทมการพิมพ์

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaastaxanthin เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart