กอมฟลีนา

ไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ มีสุขภาพเลิศเริ่มต้นที่ใจ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

อโรคยา ปรมาลาภา หมายถึง ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ

            ความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง คือ เป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน

           รู้หรือไหมว่า!!! สภาวะของความเครียดสะสม เป็นภาวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง ความเจ็บป่วยต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้น ควรป้องกัน เพื่อสร้างวิธีบรรเทาความเครียด ทุกอย่างต้องพร้อมที่ใจ ด้วยการลงมือทำ ส่งผลดีต่อการมีสุขภาพที่เลิศ แข็งแรงสมวัย

1. Work Life Balance การดำเนินชีวิตด้วยการบริหารจัดสรรเวลาการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ลดความวิตก คลายเครียดได้

2. การออกกำลังกายทุกวัน เริ่มต้นเพียงวันละ 30 นาที ร่างกายจะกระตุ้นหลั่งสารฮอร์โมนแห่งความสุขเอนดอร์ฟีนให้เริ่มทำงาน ไม่โฟกัสในเรื่องของความเครียด

3. การทำกิจกรรมที่รักเพื่อคลายความเครียด ได้ผ่อนคลาย เช่น เขียนหรืออ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง ลดความตึงเครียดลงได้สักพัก ทำให้ช่วยคิดการแก้ไขปัญหาความเครียดได้ดี

 4. เปลี่ยนวิธีคิด เลิกการจมอยู่กับความคิดที่ก่อให้เกิดอาการเครียด ความวิตกกังวล ลดการมองโลกในแง่ร้าย ลองมองในหลากหลายแง่มุม ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

5. การรับประทานอาหารที่ได้สารอาหารครบถ้วนต่อปริมาณความต้องการของร่างกาย หากมีเวลาน้อยจนไม่สามารถจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอต่อร่างกาย เลือกผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวกอมฟลีนา คุณค่าที่ครบถ้วน ช่วยบำรุงสมอง เสริมสร้างการทำงานของเซลล์ประสาท

“ให้ Gomphrena ได้ดูแลสุขภาพ เพราะการปราศจากความไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ”

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : กรมสุขภาพจิต

สมสุข มัจฉาชีพ. (2531). อาณาจักรสิ่งมีชีวิต เล่ม 1.สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, กรุงเทพฯ.

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart