กอมฟลีนา

Colla Sesame มีสารอาหารเสริมสร้างกระดูกแข็งแรง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

Colla Sesame มีสารอาหารเสริมสร้างกระดูกแข็งแรง

                       ในทุกวันนี้ โรคทางข้อกระดูกเสื่อม ส่วนบริเวณของกระดูกอ่อนผิวข้อ หรือ (Cartilage) ไม่เพียงสามารถพบได้ในวัยของผู้สูงอายุ หรือวัยทอง แต่ยังพบมากในวัยของผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เนื่องจากด้วยสภาพของสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดสภาวะโรคทางกระดูกในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยๆ ได้เช่นกัน

โรคข้อกระดูกเสื่อม

                        เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดอาการความเจ็บปวด เกิดความไม่สมดุลทางร่างกาย ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันไม่สะดวก ไม่รวดเร็ว เกิดสภาวะการเคลื่อนไหวทางร่างกายได้ไม่คล่องแคล่ว

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการข้อกระดูกเสื่อมสภาพ

  1. อายุ ที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้กระดูกเสื่อมลง ไม่เกิดความแข็งแรง
  2. น้ำหนักตัวที่มาก ยิ่งการมีน้ำหนักมากๆ การเสื่อมของกระดูกยิ่งมีมาก
  3. ในเพศหญิงจะมีโอกาสเกิดสภาวะโรคทางกระดูกข้อเสื่อมมากกว่าในเพศชาย เนื่องจากมาจากสาเหตุ การมีรอบเดือนและการตั้งครรภ์
  4. เกิดจากการใช้ข้อกระดูกและข้อเข่ามากๆ เช่น นักกีฬา นั่งขัดสมาธิ และนั่งพับเพียบ

                          ให้ Colla Sesame  อาหารเสริมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูก ข้อ ให้มีความแข็งแรง เป็นการซ่อมแซม ทำให้เกิดการสร้างสมดุล สามารถลดโอกาสสภาวะของการเกิดข้อกระดูกเสื่อม ได้ และยังสามารถชะลอการเกิดสภาวะการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังที่อาจจะเกิดจากกระดูกได้ จึงทำให้ “คอลลาเซซามี่” คือผลิตภัณฑ์เสริมสร้างกระดูกที่ครองใจผู้บริโภคทุกวัย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ธีรพล กรีพานิช. ภาวะกระดูกพรุนกับการพัฒนาสังคมไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; 2560.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart