กอมฟลีนา

Gomphrena น้ำมันรำข้าว เจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

                   น้ำมันรำข้าว คือ แหล่งสารอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการมากมาย ซึ่งคนไทยเป็นประเทศที่มีความโชคดีที่สุด สามารถเพาะปลูกข้าวได้เอง และมีนวัตกรรมวิธีสกัดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวที่มีความบริสุทธิ์ สด ใหม่

                ซึ่งจะดีกว่าไหม!!!! ถ้าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้เพียงพอกับร่างกาย โดยไม่ทิ้งสารตกข้างที่เป็นอันตราย เพราะกรรมวิธีการสกัดแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่ไม่ทำให้สูญเสียสารอาหารที่มีประโยชน์จากรำข้าวไป เพราะ Gomphrena น้ำมันรำข้าว  คือ คงความเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย มายาวนานกว่า 10 ปี 

  • ด้วยการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
  • เราพร้อมด้วยสถานที่เพาะปลูกข้าวการทำเกษตรแบบออร์แกนนิคอินทรีย์
  • ไม่ใส่สารเคมีเร่งอัตตาการเจริญเติบโต ไร้ยาฆ่าแมลง ไร้สารสังเคราะห์
  • แปลงที่ดินไม่เจือปนด้วยปุ๋ยปรุงแต่งใด ๆ
  • เพิ่มคุณค่าทางระบบชีวภาพในห่วงโซอาหาร
  • เน้นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สะอาด ตามแนวทางปราชญ์ชาวบ้าน
  • สร้างเศรษฐกิจความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  • พัฒนาเกษตรกรได้เกิดมีรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
  • มีมาตรฐานรองรับ GMP และเครื่องหมาย Halal Food
  • ผลิตภัณฑ์กรรมวิธีการปลูก การผลิตที่ใส่ใจ โดยคนไทย เพื่อคนไทย (ไทยทำไทยใช้) เข้าใจในสุขภาพ สรีระร่างกาย ชีวิตความเป็นอยู่ และสารอาหารที่คนไทยพึ่งได้รับอย่างครบถ้วน

Gomphrena น้ำมันรำข้าว คือ ความต่างเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย

พร้อมความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความปรารถนาดี ….. Gomphrena

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart