กอมฟลีนา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

-42%

เริ่มต้นวันดีดีด้วยสิ่งดีดีกับ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา”

เพราะข้าวมีคุณประโยชน์มากมายกว่าที่คุณคิด

ทางเลือกสุขภาพแนวใหม่..ที่คุณเลือกได้

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

ให้สุขภาพร่างกายได้รับสารอาหารที่ต้องการ ช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด..และทานง่ายที่สุด

ล้างค่า
Quantity

สินค้าอื่นๆ ของกอมฟลีนา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

เริ่มต้นวันดีดีด้วยสิ่งดีดีกับ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา” เพราะข้าวมีคุณประโยชน์มากมายกว่าที่คุณคิด ทางเลือกสุขภาพแนวใหม่..ที่คุณเลือกได้ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ให้สุขภาพร่างกายได้รับสารอาหารที่ต้องการ ช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด..และทานง่ายที่สุด

เพราะเราตระหนักดีว่า “ข้าว” ที่พวกเรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นข้าวสีขาว ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการขัดสีมาเรียบร้อยแล้วจึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “ข้าวขัดสี” โดยส่วนที่ถูกขัดสีออกไปนั้นคือ ส่วนของรำข้าวและจมูกข้าว ซึ่งทำหน้าที่หุ้มเมล็ดอยู่จะเป็นส่วนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยในการป้องกันโรคฯ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายได้มากมาย ทางบริษัท กอมฟลีนา จำกัดเราจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณประโยชน์ดีดีจากรำข้าวและจมูกข้าวที่ถูกสีออกไป “กอมฟลีนา” จึงได้คิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อนำสารสกัดที่ได้มากักเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา และได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค ตลอดระยะเวลา 15 ปี

..เพื่อให้คุณได้สามารถรับประทานสิ่งที่ดีแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน รับประโยชน์ได้เลยเต็ม ๆ เพื่อสุขภาพดีที่ของคุณและคนที่คุณรัก

กรรมวิธีการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกข้าวที่ได้ปลูกด้วยวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ซึ่งการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์จะเป็นนาข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกตั้งแต่ขั้นตอนการหว่านจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ทำให้รูปแบบการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์นั้นไม่มีสารเคมีเจือปน ทำให้ไม่มีสารตกค้างอยู่ที่ข้าว ซึ่งตรงนี้เป็นขั้นตอนที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะส่วนที่เราจะต้องการจะเป็นส่วนที่หุ้มเมล็ดข้าวอยู่ทำให้จะต้องระมัดระวังในเรื่องการห้ามใช้สารเคมีในข้าวอย่างมากเพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างเกราะอยู่ที่เมล็ดข้าวเด็ดขาด และเมื่อได้ถึงฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวแล้ว ข้าวจะถูกนำมาสีข้าวที่โรงสีโดยจะต้องทำการแยกรำข้าวที่สีออกมาและนำไปเก็บไว้ในหีบเย็นทันทีภายหลังจากการเก็บเกี่ยวใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของสารอาหารจากรำข้าวได้อย่างครบถ้วนและไม่ให้มีการเสื่อมสลายคุณภาพไป แต่หากมีส่วนที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะถูกคัดทิ้งในทันที

สำหรับกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนได้รับรองความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก GMP อีกทั้งยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยต่อการรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตในเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก

มหัศจรรย์น้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา ของสามัญที่ต้องมีประจำบ้าน

“ข้าว” เป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาแสนนาน โดยนำข้าวมาหุงเพื่อรับประทานเป็นอาหารหลัก ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นข้าวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ ข้าวจะต้องถูกเก็บเกี่ยวและนำไปสี เพื่อนำส่วนของรำข้าวและจมูกข้าวออก เพื่อให้ได้ข้าวสารสีขาวเพื่อนำมาหุง โดยส่วนที่ถูกสีออกไปนั้นเอง คือ ส่วนที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก

บริษัท กอมฟลีนา จำกัด ได้เห็นประโยชน์มหาศาลของรำข้าวและจมูกข้าวที่ถูกสีออกไป จึงได้นำข้าวจากนาข้าวเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่มีสารเคมีตกค้างที่ทำอันตรายต่อร่างกายได้ เมื่อข้าวได้ถึงฤดูกาลในการเก็บเกี่ยว และถูกนำข้าวมาที่โรงสีข้าวและทำการแยกรำข้าวออกมาโดยการสี เราจะต้องรีบนำส่วนนี้ไปเก็บไว้ในหีบเย็นทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนของรำข้าวยังคงคุณภาพ และรักษาประสิทธิภาพของคุณประโยชน์แร่ธาตุวิตามินต่าง ๆ ให้ยังอยู่ครบถ้วนไม่ให้เสื่อมสลายไป ก่อนที่จะนำมาบีบอัดเป็นนำมันรำข้าวจะต้องถูกแยกส่วนรำข้าวที่ไม่ได้คุณภาพทิ้งทันที สำหรับขั้นตอนการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการผลิต บริษัท กอมฟลีนา จำกัด ได้รับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นที่เรียบร้อย และได้รับความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. ประเทศไทย

ทั้งนี้ กว่าที่เราได้รับสารสกัดที่มีประโยชน์ หรือได้รับวิตามินที่มากพอต่อการบำรุงร่างกาย อาจจะต้องทานข้าวในปริมาณที่มากเพียงพอในแต่ละวัน ขณะที่ไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีการพักผ่อน หรือออกกำลังมากเพียงพอก็ง่ายที่จะได้ส่วนเกิน หรือน้ำตาลจากข้าวสูงเกินไป จะดีกว่าไหม ถ้าเราเสริมอาหารที่จำเป็นได้ทันทีโดยไม่ต้องทานข้าวปริมาณที่สูงขนาดนั้น ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลือดสูง หรือมีไขมันสะสมเกินจำเป็น

เพราะเราเลือกได้ เลือกที่ทานเฉพาะสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น .. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว ของกอมฟลีนา จึงเป็นเสมือนอาหารเสริมที่ต้องมีติดบ้าน เพื่อเสริมสร้างการบำรุงร่างกายอย่างปลอดภัย ทานได้ทุกวัย เสริมการบำรุงเต็มที่ได้ทุกวัน

จุดเด่นเพื่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถช่วยบำรุงรักษาสุขภาพได้มากมายหลายประการ เนื่องจากสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติและเหมาะกับการรับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกาย โดยมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ ซึ่งสารออกฤทธิ์หลัก ๆ ที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกาย คือ จากวิตามินอีธรรมชาติ อยู่ในรูปของโทไคไตรอีนอล (Tocotrienol) โดยวิตามินอีเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ แต่เป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการ หน้าที่สำคัญของวิตามินอี คือ เป็นตัวที่ Antioxidant หรือช่วยต่อต้านการสร้างอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายของเซลล์ นอกจากนี้ ยังมีสารแกมม่า-โอไรซานอล (Gamma-Oryzanol) มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ได้แก่ โอเมก้า 6 ในรูปของ Linoleic acid และโอเมก้า 9 ในรูปของ Oleic acid ทั้งนี้ สารดังกล่าวเป็นสารที่ร่างกายต้องการ และมีหน้าที่ในการช่วยเพิ่มไขมันดี (HDL) และลดไขมันไม่มีลง (LDL) ซึ่งการควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะส่งผลต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

ทั้งนี้การเลือกปริมาณส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อนำมาใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา ถือได้ว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะการจะรับประทานเพื่อให้ร่างกายได้รับประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดจากผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องปลอดภัยและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อหน่วยอย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

 • ช่วยบำรุงร่างกายให้มีระดับฮอร์โมนที่เป็นปกติ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
 • ต่อต้านอนุมูลอิสระ เพราะสารอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุหลักของการเกิดริ้วรอย ช่วยยับยั้งการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ รวมทั้งเซลล์สภาพผิว เส้นผม เล็บ ช่วยชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 • ช่วยลดเบาหวาน
 • ช่วยรักษาสมดุลควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด
 • ช่วยลดความดันโลหิตได้ เพราะมีระบบไหลเวียนโลหิตดีส่งผลให้สามารถ
 • ช่วยลดไมเกรน แก้อาการปวดหัว ผ่อนคลาย ลดความเครียด
 • ช่วยบำรุงสมอง ส่งเสริมการทำงานของสมอง ทำให้รู้สึกสมองปลอดโปร่ง
 • ช่วยบำรุงตับ ทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้น เพราะตับมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับเลือดหลายประการ หากเลือดไม่ดีก็ส่งผลเสียต่อการทำงานร่างกายในหลายส่วน
 • ช่วยลดการทำลายหลอดเลือด
 • ลดระดับคอเลสเตอรอล (ลดไขมันไม่ดี) เพิ่มไขมันดีที่ร่างกายต้องการ
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และโรคหัวใจ
 • รักษาความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ ลดปัญหาผิว เช่น ผิวแห้ง แตก ลอก เป็นขุย
 • ลดอาการรังแคบนหนังศีรษะ ผมร่วง รวมทั้งโรคผิวหนังบนหนังศีรษะ
 • ลดอาการแข็งตัวของเลือด
 • ลดอาการปวดและการอักเสบของเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
 • ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ดี
 • เพิ่มอัตราการเผาพลาญพลังงานได้
สรรพคุณดังกล่าวเป็นผลการวิจัยที่ได้ค้นพบจากการสกัดน้ำมันรำข้าว ซึ่งปัจจุบันก็มีงานวิจัยออกมารองรับสรรพคุณที่ได้จากน้ำมันรำข้าวมากมาย ทำให้สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคถึงประโยชน์และสรรพคุณของน้ำมันรำข้าวได้อย่างกว้างขว้าง อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกส่วนผสมที่ใส่ลงไปใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา มีความสำคัญอย่างมากเพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกาย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา จะต้องขึ้นอยู่กับบุคคล ควรรับประทานตามคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ และที่สำคัญต้องไม่ลืมรับประทานหลักให้ครบทั้ง 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำในทุกปีเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงระยะยาว

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอมฟลีนา

กอมฟลีนา (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว)

GOMPHRENA (Rice bran oil dietary supplement product)
ส่วนประกอบสำคัญต่อ 1 แคปซูล ประกอบด้วย

 • น้ำมันรำข้าว 500 มิลลิกรัม
 • กรดโอเลอิก 219.50 มิลลิกรัม
 • ไลโนเลอิก 155.00 มิลลิกรัม
 • แกมมา โอไรซานอล 10.00 มิลลิกรัม
 • วิตามินอี 78 มิลลิกรัม

(*วิตามินอีอยู่ในรูปแบบโทโคฟีรอลและโทโคไทรอีนอล)

ส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่สำคัญ: สารให้เกิดความชุ่มชื้น Humectant (INS 422)
ขนาดรับประทานวันละ 2 แคปซูล พร้อมมื้ออาหาร

สรรพคุณของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอมฟลีนา น้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว ของกอมฟลีนา ทำมาในรูปแบบแคปซูลช่วยให้สามารถทานง่าย ทานได้ดีแม้คนที่ทานยาได้ยาก ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดผ่านการศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. ประเทศไทย สามารถรับประทานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งนี้ ใน 1 แคปซูล ไม่ได้มีเพียงสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวเท่านั้น แต่ยังมีคุณประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อเสริมสร้างการบำรุงอย่างล้ำลึก โดยสรรพคุณของส่วนผสมใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กอมฟลีนา น้ำมันรำข้าว มีดังต่อไปนี้
น้ำมันรำข้าว คุณประโยชน์ใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม จะได้มาด้วยการสกัดเอาน้ำมันออกมาเท่านั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว ของกอมฟลีนา ได้เลือกส่วนที่เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่มีสารเคมีตกข้างในขั้นตอนการเพาะปลูก น้ำมันรำข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมาก เนื่องจาก มีสารสกัดสำคัญในน้ำมันรำข้าวหลายตัว เช่น แกมมา โอไรซานอล, เบต้า-ซิโตสเตอรอล, โทโคไตรอีนอล เป็นต้น สามารถให้ประโยชน์ได้ ดังนี้
  • มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือด ป้องกันภาวะคอเลสเตอรอลสูงได้ดี ช่วยในการสลายไขมันไม่ดีและยับยั้งเอ็นไซม์ HMG-CoA Reductase ซึ่งเป็นตัวที่จะสังเคราะห์ไขมันในร่างกาย
  • มีส่วนต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระหลายชนิด ซึ่งจะเห็นผลได้ดีในเรื่อง “ผิว” เพราะช่วยทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นได้มากขึ้น ป้องกันการสูญเสียน้ำในผิว ลดการแห้งกร้านของผิว ช่วยลดการอักเสบ ริ้วรอยตื้นขึ้น จุดด่างดำ ฝ้า กระ ดูจางลงได้ดี
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยทำให้เซลล์มีความแข็งแรง มีระดับเม็ดเลือดแดงและขาวที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้ดี
  • บำรุงสมอง ลดอาการปวดหัว ไมเกรน รู้สึกสมองปลอดโปร่ง
กรดโอเลอิก เป็นกรดไขมัน “โอเมก้า 9” ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวตามธรรมชาติ สามารถพบได้ในน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์หลากหลายชนิด ถือเป็นกรดไขมันที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยหากได้รับปริมาณของกรดโอเลอิกที่มากเพียงพอ สามารถส่งผลดีต่อร่างกายได้เป็นอย่างยิ่ง ดังนี้
  • ช่วยในเรื่องลดความดันโลหิต
  • มีส่วนช่วยการบำรุงสมอง ส่งเสริมให้สมองทำงานได้ดีขึ้น
  • มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอล หรือไขมันไม่ดีออกจากหลอดเลือดและร่างกาย ทำให้ลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ช่วยในเรื่องการซ่อมแซมเซลล์ผิว สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น
  • ช่วยเผาผลาญการทำงานของไขมันในร่างกาย ทำให้ช่วยรักษาระดับน้ำหนักได้ดี นิยมในกลุ่มคนที่ทานอาหารแบบคีโต
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้
  • มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 XNUMX
  • มีส่วนช่วยในเรื่องการป้องกันภาวะโรคลำไส้อักเสบ เช่น Ulcerative Colitis
ไลโนเลอิก เป็นกรดไขมัน “โอเมก้า 6” ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ สามารถสร้างประโยชน์ให้ร่างกายอย่างมาก โดยที่จะได้รับกรดไลโนเลอิกจากการรับประทานอาหารเข้าไปเท่านั้น กรดไลโนเลอิกมีอีกชื่อว่า เป็น “วิตามินเอฟ” สามารถให้ประโยชน์ได้ ดังนี้
  • ช่วยกำจัดไขมันไม่ดีหรือคอเลสเตอรอลในร่างกาย ป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลจับตัวสะสมอยู่กับผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดไม่อุดตัน
  • มีส่วนช่วยเรื่องการบำรุงหัวใจ
  • เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น
  • ทำให้เส้นผมดูสุขภาพดี และผิวพรรณสดใสชุ่มชื้น
  • ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีเอ็กซ์ได้ในระดับหนึ่ง
วิตามินอี เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดี ดังนั้น จึงเหมาะกับการผสมผสานกับน้ำมันรำข้าว กรดไลโนเลอิก และกรดโอเลอิกที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย มีส่วนสำคัญต่อการเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ จึงมีประโยชน์อย่างมาก ดังนี้
  • ช่วยป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแตกตัวง่าย
  • ช่วยป้องกันการอุดตันของเม็ดเลือด
  • ช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ
  • ลดและป้องกันการอักเสบ
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ไขข้อข้องใจ..กรดไขมันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว มีอันตรายหรือไม่?

สำหรับใครที่อ่านสรรพคุณของส่วนผสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว แล้วก็อาจจะตกใจว่า ทำไมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว ของกอมฟลีนาเลือกใส่ปริมาณไขมันมาหลายตัว เพราะความเชื่อในเรื่องไขมันจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้คนกลัวการบริโภคไขมันไป ซึ่งจริง ๆ แล้วร่างกายของเรามีทั้งส่วนที่เป็นไขมันดีและไขมันไม่ดี หากร่างกายได้รับไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมก็จะสร้างประโยชน์และช่วยลดไขมันไม่ดีซึ่งอาจจะไปอุดตันหลอดเลือดและทำร้ายร่างกายได้ด้วยเช่นกัน

เราจึงใส่ใจพิถีพิถันในการวิเคราะห์วิจัยส่วนผสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากน้ำมันรำข้าวจะเป็นสารสกัดหลัก กรดไขมันที่ถูกใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอมฟลีนา น้ำมันรำข้าว คือ และกรดไขมันโอเมก้า 6 (ไลโนเลอิก) และกรดไขมันโอเมก้า 9 (กรดโอเลอิก) อยู่ในปริมาณที่ดีเพียงพอสามารถสร้างประสิทธิภาพที่ดีต่อร่างกาย เสริมสร้างการบำรุงได้อย่างปลอดภัย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • ทีมวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา
 • งานวิจัย “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันรำข้าวผสมรำข้าวสเตียรินสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สเปรด”.กันยายน 2563. ดร.ปวิชญา โภชฌงค์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ.
 • งานวิจัย “ฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของน้ำมันรำข้าวต่อเซลล์มะเร็งตับ”. ปภาวดี คล่องพิทนาพงษ์ อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, รุ้งตะวัน สุภาพผล อาจารย์ประจำ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมวิจัย
 • 8 ประโยชน์สุขภาพของน้ำมันรำข้าว. 22 กันยายน 2563. จากเว็บไซด์ https://www.gourmetandcuisine.com/stories/detail/
Shopping cart