ความเจ็บป่วยปวดลูกตา ไม่เคยเลือกเวลาในการเป็น

อาการเจ็บปวดในลูกตา รู้สึกปวดตุบ ๆ รอบดวงตา เสมือนถูกทิ […]

Read More

ปัญหาของดวงตา ภัยเงียบที่มากับโควิด 19

             การติดเชื้อ COVID-19 หากพบว่า ตาแดง หรือเย […]

Read More